ngm_listbyte ngm_listbyte
2024-05-16

Level Bio har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME

Level Bio AB (”Level Bio”) har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 29 maj 2024. 

Level Bio är verksamt inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling av patenterad teknologi som möjliggör identifiering av virus och bakterier. Produkterna säljs under ett flertal varumärken och via egna distributörer, huvudsakligen till laboratorium och forskningsinstitut.
Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller det formella noteringskravet på att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Aktieägare i Level Bio kommer inte att behöva vidta några åtgärder med anledning av bytet av marknadsplats.  

Läs mer om Level Bio på www.alphahelix.com


För ytterligare information kontakta:
Noteringsavdelningen, Nordic Growth Market, notering@ngm.se
Carl-Henrik Nordberg, Head of Equity, Nordic Growth Market, carl-henrik.nordberg@ngm.se
Joakim Grånemo, VD, Level Bio, joakim.granemo@alphahelix.com