ngm_listbyte ngm_listbyte
2024-05-16

Latvian Forest har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME

Latvian Forest Company AB (”Latvian Forest”) har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 5 juni 2024. 

Latvian Forest är ett svenskt bolag som förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i länder runt Östersjön. Utgångspunkten är tron att skogen är en trygg investering samt att skogsbruk är en stabil och värdeskapande verksamhet.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller det formella noteringskravet på att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Aktieägare i Latvian Forest kommer inte att behöva vidta några åtgärder med anledning av bytet av marknadsplats.  

Läs mer om Latvian Forest på www.latvianforest.lv


För ytterligare information kontakta:
Noteringsavdelningen, Nordic Growth Market, notering@ngm.se
Carl-Henrik Nordberg, Head of Equity, Nordic Growth Market, carl-henrik.nordberg@ngm.se
Aleksandrs Tralmaks, VD, Latvian Forest, aleksandrs.tralmaks@latvianforest.se