ngm_listbyte ngm_listbyte
2021-11-11

Kvix har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Kvix AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 6 december 2021.

Kvix har sedan starten 2019 utvecklat en livestreamingplattform som med den senaste tekniken addresserar området wellness. Genom Kvix livestreamingplattform kan inspiratörer i realtid direktsända yoga, föreläsningar, gruppträningspass och andra wellness-aktiviteter till tusentals användare.

”Kvix har de senaste två åren byggt en tekniskt stark livestreamingplattform med fokus på wellness tillsammans med 50 streamers och över 43 000 användare. I samband med noteringen på NGM Nordic SME har vi möjlighet att fortsätta vår välplanerade och ambitiösa expansion. Ett första steg på vår tillväxtresa är lanseringen av Wellstar, världens första talangtävling för wellness-streamers. Wellstar tror vi kommer öka antalet streamers, innehållet som sänds på plattformen och därmed antalet användare. Vi välkomnar alla nya aktieägare på resan”, säger Johan Thomasson, VD för Kvix AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi välkomnar Kvix till Nordic Growth Market och vi ser fram emot att följa bolaget i dess fortsatta tillväxtresa”, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Kvix AB på www.kvix.se

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Johan Thomasson, VD, Kvix AB, johan@kvix.se