ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
2024-03-12

Kiliaro Group har erhållit villkorat godkännande för noteringpå Nordic SME

Kiliaro Group AB (”Kiliaro Group”) har erhållit villkorat godkännande för notering på
Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 22 mars
2024. Kiliaro Group byter marknadsplats från Nasdaq First North Growth Market.

Kiliaro är nästa generation bildgalleriapplikation för privatpersoner och bolaget har utvecklat en
modern fotogalleriapplikation. Idag kan man i applikationen uppleva lagring, delning,
socialisering och organisering. Via det helägda dotterbolaget Sosyopix, som är marknadsledande
inom fotoprint i Turkiet, erbjuds även fotoböcker och andra produkter inom framkallning av foton
till konkurrenskraftiga priser.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Kiliaro Group uppfyller det formella noteringskravet på att
ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.
”Listbytet motiveras av bland annat NGM:s kostnadsfördelar och tekniska infrastruktur, vilket
ligger i linje med bolagets strategi att se över kostnaderna samt förbättra kommunikationen med
investerare. Detta positionerar NGM som långsiktig partner för oss”, säger Elie Komo, VD på
Kiliaro.

”Kiliaro erbjuder en skalbar lösning som förenklar sättet vi delar foton med varandra. Vi är glada
att välkomna dem till Nordic Growth Market. Valet av NGM som marknadsplats bekräftar värdet
av vårt erbjudande för tillväxtbolag”, säger Anders Isakson, Vice VD, Nordic Growth Market.
Aktieägare i Kiliaro Group kommer inte att behöva vidta några åtgärder med anledning av bytet
av marknadsplats.

Läs mer om Kiliaro Group på www.kiliaro.com

För ytterligare information kontakta:
Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se
Anders Isakson, Vice VD, Nordic Growth Market, anders.isakson@ngm.se
Elie Komo, VD, Kiliaro Group, elie@kiliaro.com