ngm_listbyte ngm_listbyte
2016-09-21

Intervju med A Uni-Light LED AB:s VD, Björn Naumburg

Intervju med Björn Naumburg, VD för A Uni-light LED AB

 

A Uni-light LED AB listades på NGMs lista Nordic MTF den 22 juli 2016. Vi passade på att ställa några frågor till bolagets VD, Björn Naumburg.

 
Kan du berätta om A Uni-light LED och den resa som bolaget har gjort?

Bolaget startades i USA 2010 och vi startade för att vi ansåg att vi hade produkter som var lite unika inom LED-branschen. Två patentansökningar var gjorda och de blev senare godkända och nu är vi igång.

Idag är det bara jag som är anställd och vi har istället kontrakterad personal. Vår tekniska chef bor till exempel i USA och vår produktionschef i Kina. Vi har varit försiktiga med att anställa men det finns en plan för det. Vi måste komma upp i volymer innan vi kan anställa. Jag tror dock att vi inom tre år är mellan sex och tio personer anställda. Vår strategi går ut på att kontraktera etablerade distributörer i olika länder. De har ett upparbetat nätverk och säljer redan lampor. Nu kan de börja sälja våra.

Vilken marknad verkar ni på?

Vi har valt att nischa oss och arbetar idag mot djurstallar, fartygssektorn och industrin.. Vi har riktat in oss på lite besvärligare miljöer med aggressiv luft eller annan miljö där många standardprodukter har svårt att hålla kvaliteten. Inom sektorn djurstallar har vi tagit fram en lampa som ökar både tillväxt och produktion, på ett kryssningsfartyg finns normalt över 40 000 lampor som byts ut kontinuerligt och inom industrin skall man rent generellt kunna räkna hem varje investering då kvalitet blir viktigare än priset. Det finns för många kinesiska tillverkare, ungefär 1000 stycken, som har lite halvdåliga lampor. Det är ingen idé att konkurrera med dem inom konsumentsektorn. Tillverkarna ”slåss” om att byta en komponent mot en lite billigare men de håller inte så länge - men de säljer. Vi är mer inriktade på kvalitet än volym.

Vad är fördelen med era lampor jämfört med andra?

Fördelen med våra lampor ligger i våra patent, där vårt drivdon är mycket viktigt för oss. Vi har ett så kallat linjärt drivdon och vi är förmodligen ensamma i världen om det. Fördelen är att det inte avger någon elektromagnestisk störning och vi har en låg flimmernivå i osynlig frekvens. En vanlig lampa har cirka 10-30 procent flimmer vilket betyder att 20 procent av det du ser är flimmer. Det forskas mycket på hur vi människor påverkas av flimmer. Många får till exempel koncentrationssvårigheter och blir illamående. Marknaden har sett det här och man har nu börjat prata mer om det. Fluoriscerande lysrör kan komma upp till 40 % flimmer så nu när man byter belysning till LED visar det sig att somliga tillverkare har mycket och andra mindre flimmer. Det kommer förmodligen att komma regler kring hur mycket flimmer man maximalt får ha framöver. Vi har börjat bygga en lampa kallad ”Zero Flicker Driver” där vi räknar med att komma ner under en procent. Flera av våra lampor har två-tre procent så de är ganska bra. Vi försöker att nischa in oss där de här specifika tekniska fördelarna finns och behövs.

Vi har idag en lampa som ökar en kos mjölkproduktion med mellan åtta och tio procent. Där har vi anpassat ljusdioderna i vårt patenterade drivdon så att vi får det här resultatet och det är rätt unikt. Vi har idag 16 anläggningar så första året har det kommit in många beställningar. Sveriges tredje största ekologiska gård, Hulterstad Gård, var vårt första projekt i Sverige. De har omkring 520 kor och de kunde öka produktionen med ungefär åtta procent. Återbetalningen för den gården ligger på ungefär fem månader. Det finns ingen som får lägre ränta än 100 procent på sitt kapital.

Hur ser marknaden ut, finns det många konkurrenter?

Det finns massor med konkurrenter men betydligt färre i de nischer där vi befinner oss. Men visst finns det några duktiga tillverkare. De har inte riktigt samma approach men man ska inte tro att det inte finns konkurrens. Den minsta konkurrensen har vi inom den elektromagnetiska störningen där konkurrenterna har en annan typ av drivdon. De måste sätta in olika avstörningar och filter. I en datahall får det inte genereras övertoner eller finnas störningar i ledningarna och där kan våra lysrör sättas in utan att något händer medan andra måste sätta in filter. Vi har en testinstallation igång hos ett större svenskt företag idag så vi får se hur det går.

Hur skyddar ni er mot konkurrenter?

Vi har två patenterade tekniska lösningar där drivdonet innefattar det bästa patentet. Så på det sättet har vi skyddat oss gällande styrningen av lamporna. Vi har dessutom mycket mindre förluster. En normal LED-lampa har ett drivdon som tar minst 15 procent av energin och våra tar bara mellan tre och åtta procent, så våra lampor är effektivare än alla andra, under i övrigt lika förutsättningar. Det är skyddat i patenten men i övrigt kan man inte skydda sig så mycket. Det gäller att vara bäst. Man måste vara innovativ och hänga med.

Varför listar ni er på börsen?

Vi sökte pengar och hade två alternativ, en industriell investering eller en börsintroduktion. Vi valde börsen och vill nu expandera med hjälp av aktieägarnas kapital. Nu gäller det att leva upp till vår budget och vi får veta hur det går efter ett år. Vi har prognoser som vi tror kommer att ligga nära resultatet.

Att vara på börsen är också en kvalitetstämpel och det visar vår seriositet och långsiktighet. Det finns en plan på längre sikt som dessutom har accepterats av marknaden. Det är en jättefin stämpel.

Hur ser er verksamhet ut om ett, två och tre år?

Vi håller på att expandera ytterligare i Skandinavien och i England, där vi redan finns. Vi tror att försäljningen kommer att öka med ungefär 300 procent per år. Så om tre år är vi hyfsat stora. Det är en ambitiös resa, inte orealistisk, men den kräver att vi gör rätt.

Vad är trenderna i er bransch?

LED är den snabbast växande stora industrin i hela världen och alla länder tar energipolitiska och miljöpolitiska beslut som går ut på att allt ska bytas ut till LED. Det innebär att marknaden växer med ungefär 40 procent per år. En trend är att förkorta livslängden på lamporna. Inom konsumentsektorn är man inte så intresserad av lampor som håller i 50 000 timmar. Man vill inte betala för det utan köper billigare. Sedan finns det en trend där man ser att dioderna blir bättre. Man får ut mer ljus per watt.

En annan trend är att företag går över och säljer bara armaturer då det är större marginal på armatur än på ljuskällor. Det är också design som kunderna är benägna att betala extra för. För en ljuskälla vill man inte betala så mycket. Vi gör också integrerade armaturer och säljer allt ihop med ljuskällorna. Men företag som Philips och Osram är på väg att bara göra armaturer och dioder. Jag tror att Osram bara göra LED-lampor till bilindustrin och armaturer framöver. Det är för stor konkurrens från Kina.

Det är också ett miljötänk i alla länder och det är vi hjälpta av. Det land som köper mest LED-lampor per capita är Holland. Även tyskarna ligger långt före oss. Jag tror att vi kan säga att Sverige är ganska försiktiga. Miljötänket är omfattande i alla länder och när vi kommer igång tror jag att det kommer att gå fort.

Sedan är bondgårdar intressant för oss. Det läggs ner ungefär en bondgård i veckan i Sverige på grund av mjölkpriset. Samtidigt växer gårdarna som är kvar och några väljer att gå över till att bli ekologiska. Dessa ekologiska gårdar har över 200 procent på sitt kapital om de köper våra lampor och det är ett spännande område för oss. I Sverige får en mjölkbonde 2,60 kronor/liter för sin mjölk och det kan jämföras med 4 kronor som den norska bonden får. Det startas en del nya mejeriföretag och då får de bönder som går in i privata mejerier cirka 3-3,50 kronor för mjölken och de klarar sig bättre. Men Arla styr fortfarande mycket och är närvarande i hela Europa. Jag tror dock att alla bönder i Europa kommer att agera på ungefär samma sätt och det gäller för oss att komma in och etablera oss. Vi är rätt ensamma om den här lampan som vi har. DeLaval har gjort en liknande som är mer komplicerad men den är ungefär 3-4 gånger så dyr per enhet.

Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna för er idag?

De största utmaningarna är att sälja. Ett litet bolag måste bli känt och det är inte så lätt. Nu har det skrivits en hel del om våra lampor i professionella tidningar och det är bra men det är inte lätt att bli känd. Ibland köper man Philips bara för att det är Philips, trots att det är dyrare och ändå inte bättre. Men möjligheterna finns. Är man på topp så finns det nästan alltid möjligheter. Det kan dock vara vissa gånger som det finns hinder som man inte rår på. På vissa sjukhus finns det till exempel ramavtal där man måste köpa från en viss grossist. För oss är det bättre att jobba mot industrin som inte har samma begränsningar som sjukhus.

Vilka utmaningar och möjligheter tror du kommer att finnas i framtiden?

Att tränga in på nya marknader och slå ner befintliga barriärer som alltid är högre än vad man tror är en utmaning. Sedan gäller det att hela tiden utveckla de lampor vi har och utveckla tekniken och föra in nya smarta lösningar. Det hänger mycket på hur duktiga vi är internt och hur duktiga de som vi jobbar med externt är. Det kommersiella är utmaningen men vi kommer att delta i många mässor i bland annat England, Tyskland, Frankrike och Florida nu och det tror jag kommer generera mycket.

Hur ser styrelsens sammansättning ut?

Vår styrelseordförande heter Göran Lundgren och han är styrelseproffs och har tidigare varit chef för Vattenfall Distribution och Vattenfall Produktion. Idag sitter han som styrelseordförande i ett antal bolag, bland annat ett holländskt bolag som verkar inom solenergisektorn. Sedan är det vi som arbetar i bolaget som sitter i styrelsen. Det är en liten styrelse men för närvarande behöver vi inte vara fler. Vi arbetar dock med en intern steering committee där vi har mer informella arbetsmöten och pratar om mer hands-on problem. Det känns som ett bra arbetssätt för oss.

Hur arbetar ni med er IR-kommunikation?

Vi har tagit hjälp av BeQuoted för att kommunicera med marknaden. Annars når vi ut med hjälp av artiklar som skrivs om oss men det kan vi inte direkt påverka. Vi har även aktiva ägare som vi har träffat och de har bra tankar och förslag kring vad vi skulle kunna göra och det är roligt. Hittills har det varit relevanta frågor och duktiga investerare som har hört av sig. De kan få komma med idéer men man kan ju bara berätta och diskutera kring det vi redan har kommunicerat.

Varför ska man investera i ert bolag?

Vi verkar inom en snabbt växande industri. Om det går bra så går det nog väldigt bra, om vi är lite bättre än konkurrenterna vill säga. Det är nu när industrin växer som man kan ta stora andelar och det vill vi göra. Om det går som vi tror ska man kunna få bra avkastning på sitt kapital.

Läs mer om Uni-Light LED AB här.

Intervjun genomfördes den 2 september 2016.