ngm_listbyte ngm_listbyte
2020-11-25

Imsys har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME

Imsys AB har erhållit godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 29 december 2020.

Imsys är verksamt inom utveckling, design och försäljning av teknik för mikroprocessorer för artificiell intelligens.

”Noteringen på Nordic Growth Market är viktig för Imsys. Vi ser som utvecklingsbolag fram mot alla möjligheter som skapas genom noteringen på Nordic SME säger Magnus Stuart, VD för Imsys AB.”

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi välkomnar Imsys till Nordic Growth Market och deras val att använda oss som sin tillväxtpartner. Imsys är ett spännande teknikbolag och vi ser fram emot att vara del av deras fortsatta tillväxtresa, kommenterar Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.”

Läs mer om Imsys på https://www.imsystech.com/

 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, tel 072-077 00 57

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, tel 070-113 33 50

Magnus Stuart, VD, Imsys, tel 070-621 13 50