ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
2024-02-28

Hybricon har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME

Hybricon AB (”Hybricon”) har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 14 mars 2024. Hybricon byter marknadsplats från Spotlight Stock Market.

Hybricon är ett innovativt tjänsteföretag som bidrar till grön omställning genom sin verksamhet inom elektrifiering med fokus på lösningar inom energilagring och försäljning av laddstationer.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Hybricon uppfyller det formella noteringskravet på att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Flytten till NGM innebär kostnadsfördelar som är i linje med vårt kontinuerliga arbete med att effektivisera vår resursanvändning. Samtidigt ser vi i NGM en mer attraktiv marknadsplats för våra befintliga och framtida investerare”, säger Mårten Fuchs, VD för Hybricon. 

”Hybricon är ett innovativt bolag som bidrar till grön omställning och vi är glada att välkomna dem till Nordic Growth Market. Valet av NGM som marknadsplats bekräftar värdet av vårt erbjudande för tillväxtbolag”, säger Anders Isakson, Vice VD, Nordic Growth Market.

Aktieägare i Hybricon kommer inte att behöva vidta några åtgärder med anledning av bytet av marknadsplats.  

Läs mer om Hybricon på www.hybricon.se
 
För ytterligare information kontakta:
Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se
Anders Isakson, Vice VD, Nordic Growth Market, anders.isakson@ngm.se
Mårten Fuchs, VD, Hybricon, marten.fuchs@hybricon.se