ngm_listbyte ngm_listbyte
2022-01-14

Hubbster Group har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Hubbster Group AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 11 februari 2022.

Hubbster Group är ett svenskt SaaS-bolag inom change management med en egenutvecklad plattform för att implementera och förverkliga strategiska initiativ och förändringsprojekt från högste chef ända ut till den enskilda medarbetaren. Bolagets kunder är mellanstora till stora organisationer och är verksamma inom samtliga sektorer.

”Hubbster Group är SaaS-bolaget som ökar effektiviteten i stora globala organisationer. Bolaget har en gedigen tillväxtplan och nu vill vi växla upp vårt företagsbyggande ytterligare. Noteringen av Hubbster Group är ett naturligt nästa steg och ger rätt förutsättningar för ökad tillväxt och exekvering av vår förvärvsagenda. Vi ser fram emot att få in fler delägare i Hubbster Group för att vara med på vår tillväxtresa framåt. Varmt välkomna!”, säger Gustaf Hesselman, VD för Hubbster Group.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi är glada att välkomna SaaS-bolaget Hubbster Group till Nordic Growth Market och vi ser fram emot att följa bolaget i dess fortsatta tillväxtresa”, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Hubbster Group på www.hubbster.com

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Gustaf Hesselman, VD, Hubbster Group AB (publ), gustaf.hesselman@hubbster.com