ngm_listbyte ngm_listbyte
2021-05-03

Hemply Balance Holding AB har erhållit godkännande för notering.

Hemply Balance Holding AB har erhållit godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 6 maj 2021.

Hemply Balance är ett hälsokostbolag inom hampaprodukter som fokuserar på utveckling och försäljning av intimvårdsprodukter, samt kosttillskott i form av olja och kapslar. Kosttillskotten säljs utanför Sverige. Affärsmodellen grundar sig i försäljning av produkter till konsumenter via distributörer samt genom sin egen webbshop.

”Hemply Balance har sedan starten varit en ledande aktör inom hampaprodukter i Skandinavien. Nu växlar vi upp ytterligare. Jag ser med tillförsikt fram emot de möjligheter noteringen skapar för vår tillväxt både i Sverige och internationellt.” säger Emil Sandin, VD för Hemply Balance.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi välkomnar Hemply Balance till Nordic Growth Market och ser fram emot att följa bolagets tillväxtresa.” säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Hemply Balance på www.hemplybalance.com.

 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Emil Sandin, VD, Hemply Balance, emil.sandin@hemplybalance.com