ngm_listbyte ngm_listbyte
2024-05-17

GreenMerc har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME

 

 

GreenMerc AB (”GreenMerc”) har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 13 juni 2024. 

GreenMerc är en svensk fintech-koncern. Koncernen utvecklar och tillhandahåller skalbara webbaserade finansiella tjänster som avser att överbrygga gapet mellan traditionella bank- och finanstjänster och decentraliserad finans. 
Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller det formella noteringskravet på att (i) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (ii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Läs mer om GreenMerc på www.greenmerc.com

För ytterligare information kontakta:

Noteringsavdelningen, Nordic Growth Market, notering@ngm.se
Carl-Henrik Nordberg, Head of Equity, Nordic Growth Market, carl-henrik.nordberg@ngm.se
Arvid Ramberg, VD, GreenMerc, arvid@greenmerc.com