ngm_listbyte ngm_listbyte
2023-11-29

Goobit har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME

Goobit Group AB (”Goobit”) har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 14 december 2023. Goobit byter marknadsplats från Nasdaq First North Growth Market.

Goobit erbjuder växlingstjänster för Bitcoin via sin BTCX plattform. Bolaget erbjuder även Goobit AML Desk, en tjänst för riskbedömningar av kryptotransaktioner. Läs mer om Goobit på www.goobit.se.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Goobit uppfyller det formella noteringskravet på att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Beslutet att byta lista följer vår framgångsrika kapitalanskaffning som skapar goda förutsättningar för en breddning av erbjudandet och fortsatt tillväxt i Europa. En viktig del i vår expansionsstrategi är också operationell effektivitet. NGM erbjuder bra service, god likviditet och inte minst en väldigt kostnadseffektiv plattform för att nå våra investerare. Vi är därför väldigt glada över att bli godkända för notering på NGM Nordic SME vilket kommer att underlätta vår fortsatta tillväxtresa”, säger Christian Ander, VD för Goobit. 

”NGM har som ambition att vara den bästa marknadsplatsen för tillväxtbolag. Därför är vi väldigt glada över förtroendet att få notera Goobit hos oss. Beslutet att byta marknadsplats till NGM visar att vi har ett värdefullt erbjudande och en nivå på vår service som passar bolagen väl”, säger Anders Isakson, Vice VD, Nordic Growth Market.

Aktieägare i Goobit kommer inte att behöva vidta några åtgärder med anledning av bytet av marknadsplats.  
För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se
Anders Isakson, Vice VD, Nordic Growth Market, anders.isakson@ngm.se
Christian Ander, VD, Goobit Group AB, ir@goobit.se