ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
2018-02-14

GoldBlue AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt GoldBlue AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 21 februari 2018. GoldBlue AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet GOLDB MTF. Läs mer här: