ngm_listbyte ngm_listbyte
2024-04-08

Garpco har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME

Garpco AB (”Garpco”) har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 7 maj 2024. 

Garpco är ett bolag med affärsidé att förvärva och långsiktigt utveckla små och medelstora industri- och handelsföretag. Genom företagsförvärv och organisk tillväxt skapas en lönsam företagsgrupp som säkerställer dotterbolagens behov av kompetenta medarbetare och tillväxtkapital, och strävar efter hållbarhet och synergier inom koncernen.
Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller det formella noteringskravet på att (i) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (ii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Läs mer om Garpco på www.garpco.com


För ytterligare information kontakta:
Noteringsavdelningen, Nordic Growth Market, notering@ngm.se
Carl-Henrik Nordberg, Head of Equity, Nordic Growth Market, carl-henrik.nordberg@ngm.se
Markus Strand, VD, Garpco, markus.strand@garpco.com