ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
2021-01-26

Game Chest Group har erhållit godkännande för notering på Nordic SME

Game Chest Group AB har erhållit godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 10 februari 2021. Game Chest Group byter därmed marknadsplats från Spotlight Stock Market.

Game Chest Group är verksamma inom gaming och e-sportmarknaden och har som affärsidé att erbjuda innovativa digitala plattformar. Genom effektiv samt skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur.

“Game Chest’s byte av marknadsplats till Nordic SME är ett stort steg för bolagets utveckling och framtid. Vi ser positivt på de nya möjligheter som noteringen på Nordic Growth Market medför”, säger Robin Bäcklund, VD för Game Chest Group AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Game Chest Group AB uppfyller det formella noteringskravet på att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Det är glädjande att vi fått förtroendet att bli tillväxtpartner till Game Chest Group och får vara en del av deras fortsatta tillväxtresa. Game Chest Group är ett spännande spelutvecklingsbolag och de blir ett starkt tillskott till vår växande spelsektor. Vi hälsar dem varmt välkomna”, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Game Chest Group på gamechestgroup.com

Läs mer om Nordic Growth Market på www.ngm.se

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Robin Bäcklund, VD, Game Chest Group AB, backlund@gamechestgroup.se