ngm_listbyte ngm_listbyte
2021-09-17

FastOuthar erhållit godkännande för notering på Nordic SME

FastOut har erhållit godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 1 oktober 2021. FastOut byter därmed marknadsplats från Spotlight Stock Market.

FastOut Int. AB (FastOut) är ett teknikbolag som utvecklat en unik plattform som bland annat kopplar ihop drönarpiloter och fotografer med kunder inom olika segment, men med fokus på fastighetsmäkleri. Listbytet till NGM Nordic SME är ett led i den fortsatta utvecklingen av bolaget och att skapa ett större intresse och handel i aktien, vilket är till gagn för såväl befintliga som framtida aktieägare.

”Vi ser fram emot att ta nästa steg för FastOut och den professionella miljö som NGM erbjuder. Samtidigt innebär listbytet också en tydlig kostnadsminskning för FastOut”, säger VD Håkan Lindgren.

Noteringsbeslutet är villkorat av att FastOut uppfyller det formella noteringskravet på att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi är glada att få välkomna FastOut till Nordic Growth Market. FastOut är ett techbolag som erbjuder en digital skalbar plattform för drönarservice och VR. Vi ser fram emot att följa bolaget i sin fortsatta tillväxtresa,” säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om FastOut på www.fastout.com

Läs mer om Nordic Growth Market på www.ngm.se

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Thomas Edselius, Styrelseordförande, FastOut, thomas.edselius@fastout.com