ngm_listbyte ngm_listbyte
2016-03-02

Dividend Sweden AB listas på Nordic MTF

Dividend Sweden AB listas på Nordic MTF

 

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) har beslutat att lista Dividend Sweden AB (publ) (”Dividend”) på Nordic MTF. Första handelsdag blir den 10 mars 2016.

Dividends affärsidé är att erbjuda bolag listade på de mindre marknadsplatserna tjänster inom finansiell rådgivning, finansiering och ägarspridning.

”Vi är glada och hedrade över att blivit antagna för handel på NGM Nordic MTF. Nu kan vi ta nästa steg i bolagets utveckling och ser fram emot att göra det tillsammans med våra aktieägare såsom listat bolag”, säger Dividends VD, Bo Lindén.

Styrelseordförande är Sverker Littorin. Verkställande direktör är Bo Lindén.

”Det är mycket glädjande att välkomna Dividend till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling som listat bolag på Nordic MTF”, säger Eva Riben, Noteringsansvarig, NGM.

Nordic MTF är NGMs marknadsplats för handel i små och medelstora entreprenörsdrivna bolag i Norden. Nordic MTF är till för unga tillväxtbolag som vill låta sin aktie handlas i en publik, elektronisk miljö. Aktieägare och övriga aktörer på aktiemarknaden kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom NGMs nyhetstjänst NG News. www.ngnews.se

Dividend Sweden ABs aktier kommer att handlas under kortnamnet DIVI MTF B. Bolagets konvertibler kommer att handlas under kortnamnet DIVI MTF KV1.

För ytterligare information kontakta:

Eva Riben, Noteringsansvarig, Nordic Growth Market; Tel: 08-566 390 00

Bo Lindén, VD Dividend Sweden AB, Tel: 0738-320022, www.dividendsweden.se