banner_se image012-1
 • 2015-07-15

  Concent Hyresfastigheter AB noterar företagsobligation på NGM

  Concent Hyresfastigheter AB noterar företagsobligation på NGM

   

  Den 16 juli noterar Concent Hyresfastigheter en företagsobligation på NGM. Obligationens kortnamn är CONHYR och kommer att noteras på den reglerade listan Miscellaneous Investment Products.

  Obligationen kommer att handlas i handelsposter om 10 000 kr och finnas tillgänglig för handel från och med den 16 juli.

  ”Tillgängligheten till börshandlade företagsobligationer är idag begränsad men vi märker en stor efterfrågan. Vi som börs har under en längre tid arbetat för att skapa transparens och förbättrade förutsättningar för handel i obligationer. Vi är glada att Concent Hyresfastigheter väljer att notera denna företagsobligation på NGM-börsen”, säger Tommy Fransson, vice VD NGM.

   

  För ytterligare information vänligen kontakta:

  Nordic Growth Market NGM AB
  Tel: +46(0)8 566 390 00
  E-post: notering@ngm.se