• 2019-11-21

    Coeli Private Equity AB har godkänts för notering på Nordic AIF

    Coeli Private Equity AB är en nybildad alternativ investeringsfond och ett investmentbolag som genom tidigare genomförda fusioner med nio Coeli Private Equity-bolag ska fortsätta bedriva investeringsverksamhet för dess investerare och aktieägare. Med en stor och väldiversifierad portfölj samt fortsatt fokus på den nordiska Private Equity marknaden kommer bolaget vara ett attraktivt investeringsalternativ för de investerare som önskar en långsiktig allokering mot onoterade innehav. Läs mer här: