banner_se image012-1
  • 2019-03-28

    Coeli Fastighet II har erhållit godkännande för notering på Nordic AIF

    Coeli Fastighet II AB:s affärsidé är att erbjuda sina kunder en möjlighet att investera i fastighetsmarknaden där det finns möjlighet till värdeskapande och utveckling. Bolaget ska placera sina tillgångar i fastigheter i Sverige med inriktning på där det finns möjlighet att ändra detaljplanen och ta fram byggrätter för bostadsändamål, eller andra kommersiella fastigheter med bra potential för värdeskapande. Läs mer här