2019-03-28 10:41:52

Coeli Fastighet II AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic AIF

Coeli Fastighet II AB:s affärsidé är att erbjuda sina kunder en möjlighet att investera i fastighetsmarknaden där det finns möjlighet till värdeskapande och utveckling. Bolaget ska placera sina tillgångar i fastigheter i Sverige med inriktning på där det finns möjlighet att ändra detaljplanen och ta fram byggrätter för bostadsändamål, eller andra kommersiella fastigheter med bra potential för värdeskapande. Läs mer här