banner_se image012-1
  • 2018-08-17

    CNI Nordic 5 AB har godkänts för notering på Nordic AIF

    Nordic Growth Market NGM AB har godkänt CNI Nordic 5 AB för notering på NGM Nordic AIF. Första handelsdag är fastställd till den 22 augusti 2018. CNI Nordic 5 AB kommer att handlas under kortnamnet CNI5 PREF P2. Läs mer här: