ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
2017-10-25

Bublar Group AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Bublar Group AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag kommer att meddelas vid ett senare tillfälle när den senaste emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Bublar Group AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet BUBL MTF. Läs mer här