ngm_listbyte ngm_listbyte
2023-10-10

BrandBee Holding har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME

BrandBee Holding AB (”BrandBee”) har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 24 oktober 2023. BrandBee byter därmed marknadsplats från Spotlight Stock Market. 

BrandBee erbjuder en komplett lösning för att stödja företag i sin digitala marknadsföring. Lösningen innefattar allt från att skapa innehåll till att annonsera, optimera och rapportera. BrandBee använder egenutvecklade plattformar som gör det möjligt för företag att marknadsföra sig online på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Läs mer om BrandBee på www.brandbee.com

Noteringsbeslutet är villkorat av att BrandBee uppfyller det formella noteringskravet på att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”NGM har som ambition att vara den bästa marknadsplatsen för SME-bolag. Därför är vi glada över förtroendet att få notera BrandBee hos oss. Beslutet att byta marknadsplats till NGM visar att vi har ett värdefullt erbjudande som passar väl i tiden”, säger Anders Isakson, vice VD för Nordic Growth Market. 

”NGM erbjuder bra service, god likviditet och en väldigt kostnadseffektiv plattform för att nå våra investerare. BrandBee är därför väldigt glada över att bli godkända för notering på NGM Nordic SME vilket kommer att underlätta vår fortsatta tillväxtresa”, säger Magnus Clarenbring, VD för BrandBee.

Aktieägare i BrandBee kommer inte att behöva vidta några åtgärder med anledning av bytet av marknadsplats.  

För ytterligare information kontakta:
Anders Isakson, vice VD, Nordic Growth Market, anders.isakson@ngm.se
Magnus Clarenbring, VD, BrandBee Holding AB, magnus.clarenbring@brandbee.com