ngm_listbyte ngm_listbyte
2022-05-13

BellPal Holding har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

BellPal Holding AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 13 maj 2022.

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänster.

”BellPals avancerade teknik ökar den faktiska tryggheten, i vår vardag. BellPal räddar liv, gör att vi är tillsammans när vi behöver det som mest. Från våra algoritmer, klocka (egna som andras), app, cloud, mm skapas unika insikter som förpackas till omsorgstjänster i abonnemangsform i alla led - direkt till slutkund, via distributörer, licenstagare, partners. BellPal är resultatet av experter; Seniorer som på kommando ramlat, läkare, professorer, hemtjänstpersonal, nära och kära - alla bidrar till att utveckla BellPal - det är fantastiskt, och unikt”, säger David Ziemsky, VD för BellPal Holding AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi välkomnar caretech bolaget BellPal till Nordic Growth Market. Bellpal har en spännande SaaS affärsmodell där de kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Vi ser fram emot att följa bolaget i dess fortsatta tillväxtresa”, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om BellPal Holding AB på www.bellpal.com

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB, dz@bellpal.com