banner_se image012-1
  • 2018-02-22

    Attana AB har godkänts för notering på Nordic MTF

    Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Attana AB för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 7 mars 2018. Attana AB kommer att handlas under kortnamnet ATANA MTF. Läs mer här: