banner_se image012-1
  • 2019-01-09

    Årsrapport Marknadsövervakning 2018

    Marknadsövervakningen vid NGM-börsen offentliggör härmed sin rapport rörande övervakningen under år 2018. I rapporten redogörs för Marknadsövervakningens aktiviteter i förhållande till de noterade bolagen, övriga emittenter av noterade finansiella instrument samt till aktörerna som deltar i handeln vid NGM-börsen. Läs mer här: