ngm_listbyte ngm_listbyte
2022-12-12

ANTCO. Investment Group AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

ANTCO. Investment Group AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 19 december 2022.

ANTCO är ett investmentbolag med en långsiktig partnerskapstrategi som primärt investerar i onoterade bolag inom sektor med hög tillväxt och med Sverige som huvudmarknad. Med 17 innehav i sin portfölj erbjuder ANTCO sina aktieägare en diversifierad och attraktiv investeringsmöjlighet. Avsikten är att använda noteringen som en plattform för fortsatt tillväxt. Ambitionen är att skapa en bred portfölj av bolag med stöd av en aktiv ägargrupp för att på så sätt skapa aktieägarvärde för ANTCOs aktieägare.

”Börsnoteringen är en viktig milstolpe för ANTCO. Att kunna erbjuda en likvid aktie som betalningsmedel utgör en central del av bolagets affärsidé och ger oss möjligheten att förvärva minoritetsandelar i onoterade bolag till en attraktiv värdering. Vidare anser vi att en notering på Nordic SME är en kvalitetsstämpel och en möjlighet att öka synligheten och transparensen för bolaget. Genom en börsnotering öppnas nya möjligheter för att skapa aktieägarvärde och vi ser fram emot den resa som nu väntar bolaget”, säger Alexander Winqvist, VD för ANTCO. Investment Group AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi är glada över att få välkomna ANTCO till Nordic Growth Market. ANTCO är ett spännande investmentbolag som erbjuder en likvid aktie i utbyte mot ägarandelar i onoterade bolag. Vi ser fram emot att följa bolagets tillväxtresa framöver”, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om ANTCO. Investment Group AB på www.antcoinvestmentgroup.com

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Alexander Winqvist, VD, ANTCO. Investment Group AB, aw@antcoinvestmentgroup.com