banner_se image012-1
  • 2018-11-26

    Adverty AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

    Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Adverty AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 29 november 2018. Adverty AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet ADVT MTF. Läs mer här: