ngm_listbyte ngm_listbyte
2016-10-12

Läs intervjun med VD för IQS Energi Komfort

Intervju med Pär Lindblad, VD för IQS Energi Komfort AB

 

IQS Energi Komfort AB listades på NGMs lista Nordic MTF i augusti 2016. Vi passade på att ställa några frågor till bolagets VD, Pär Lindblad.

 
Kan du berätta om bolaget och den resa som ni har gjort?

Bolaget grundades 1996 med affärsidén att leverera energieffektiva lösningar till i första hand villamarknaden, som flera år därefter hade en stark tillväxt delvis beroende på en mer energieffektiv teknik och statliga subventioner. Bolaget, som alltid verkat inom energi- och miljöbesparing, växte snabbt under dessa år, men efter en fallande marknad, ökande konkurrens och ett antal besvärliga år tillträdde nya ägare 2012. Deras uppdrag blev att genomföra en så kallad turn-around baserad på en delvis ändrad strategi där fokus flyttades till fastighetssegmentet definierat som kommersiella fastigheter, bostadsrättsföreningar, skolor, kyrkor etc. Efter hårt arbete i ett antal år gick bolaget äntligen med vinst år 2016 och fastighetssegmentet började växa. Vår tro är att denna tillväxt kommer fortsätta många år framåt och i en takt som påminner om den tillväxt villamarknaden hade tidigare, med den betydelsefulla skillnaden att fastighetssegmentet är betydligt större.

Vilka marknader verkar ni på?

Vi verkar framförallt i Stockholm och Mälardalen men skulle vi få jobb utanför regionen så kan vi ta dem också. Tittar vi på grundstrukturen så är bolaget uppbyggt kring de tre segmenten Fastighet, Villa, Service och eftermarknaden. Den största tillväxten sker sedan ett par år tillbaka inom Fastighetssegmentet.

Vad är fördelen med era tjänster jämfört med andras?

Vi har fördelen att med egen kvalificerad personal leverera en helhetslösning till våra kunder. Vi arbetar dessutom alltid med hög kvalitet vad gäller produkter, installationer och service. Samarbete med producenter av solel gör att vi kan erbjuda våra kunder moderna och mycket miljövänliga energilösningar. Bolagets mål och ambition är att växa, framförallt inom fastighetssegmentet, och då måste vi vara en långsiktig spelare med ett heltäckande erbjudande.

Hur ser marknaden ut, finns det många konkurrenter?

Vår marknad är mycket fragmenterad med många små aktörer. Tack vara att bolaget nu är listat på marknadsplatsen Nordic MTF får vi en transparens och långsiktighet som gör att vi kan arbeta med de stora fastigheterna och byggbolag som kräver en stabil leverantör med långsiktigt fokus och ett långsiktigt ansvar.

Hur skyddar ni er mot konkurrenter?

Vi följer på sedvanligt sätt våra konkurrenter och vi försöker att alltid vara bättre, främst genom att bygga våra kundrelationer på kvalitet och långsiktighet.

Varför listar ni er på börsen?

Vi listade bolaget för att ge marknaden och våra kunder en transparens inte minst mot fastighetskunder där större aktörer behöver och kräver god kunskap om vem de ingår avtal med. Vi ville också få tillgång till kapitalmarknaden för framtida expansion vare sig den sker organiskt eller genom passande förvärv.

Hur ser er verksamhet ut om ett, två och tre år?

Den uppgång som vi såg på villamarknaden tidigare har nu börjat på fastighetsmarknaden med den skillnaden att fastighetsmarknaden är enormt mycket större. Idag är det också fokus på kostnadseffektivitet och miljöfrågor, inte bara på nationell nivå, utan även på EU- och global nivå. Det har ingåtts många nationella och internationella avtal för att minska energiförbrukningen för att därmed hindra en miljökatastrof.

Ungefär 40 % av kostnaden för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag går idag till uppvärmning. Installerar man bergvärme så sparar man ungefär 70 % av energiinköpen. IQS Energi Komfort kommer de närmaste åren att vara en aktiv spelare inom detta segment med målet att växa kraftigt med bibehållen kvalitet och lönsamhet.

Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna för er idag?

En utmaning är att marknaden är väldigt stor med stora aktörer inom framförallt traditionella uppvärmningslösningarna som el och fjärrvärme. Men storleken på marknaden, kostnads- och miljöbesparing med modern teknik skapar samtidigt stora möjligheter för oss.

Tittar vi på oss själva så är det en utmaning att växa så snabbt som vi gör. Vi behöver utöka organisationen och anställa fler. Vi är mer eller mindre i en ständig rekryteringsfas och behöver hitta personer med rätt kompetens. Nu när bolagets aktie är listad så blir vi ett intressantare alternativ för arbetssökande. Idag får vi många som söker sig till oss i stället för tvärtom.

Många av våra kunder ser två fördelar med en investering med våra lösningar. Dels gör man mindre påverkan på miljön och dels sänker man sina kostnader markant. Det är en trend både på fastighetsmarknaden och på villamarknaden.

Vilka utmaningar och möjligheter tror du kommer att finnas i framtiden?

Med det globala fokuset på energibesparing och miljöfrågor som finns idag så är bolagets möjligheter mycket stora, förutsatt att bolagets expansion sker på ett bra och kontrollerat sätt.

Hur ser styrelsens sammansättning ut?

Vår ordförande heter Sverker Littorin och han har en lång erfarenhet av ledande positioner i stora bolag. Han har också en stor erfarenhet av att utveckla bolag i den storlek som vi är i idag och som är nya på börsen.

Styrelseledamöter:

Cai Essén har arbetat i branschen i många år bland annat som Sverigechef för IVT. Han har också en stor erfarenhet av att utveckla mindre bolag.

Anders Hörnqvist kommer från fastighetssegmentet och har ett stort kontaktnät och stor erfarenhet av fastighetsbranschen och energifrågor.

Johan Ryding är en av dem som har varit med i turn arounden av bolaget. Johan har stor erfarenhet av att ha utvecklat mindre bolag och har lång erfarenhet av processen att notera bolag.

Jag, Pär Lindblad, är som VD i bolaget föredragande i styrelsen.

Hur arbetar ni med er IR-kommunikation?

Vi har en dedikerad person som arbetar med IR-kommunikationen och vi kommer lämna finansiella hel- och halvårsrapporter. Därutöver skickar vi ut pressmeddelanden när vi får in större affärer eller om vi har någon annan typ av information som vi vill förmedla. Vi skickade till exempel nyligen ut ett pressmeddelande om att vi hade slagit världsrekord i djuphålsborrning. Det är det mest lästa pressmeddelandet hittills.

Varför ska man investera i ert bolag?

Vi är ett bolag som vill växa och vi vill vara bäst. Anledningen till att vi listade bolaget är att vi ville visa marknaden och våra kunder att vi menar allvar och att vi är långsiktiga. Som vi ser på fastighetsmarknaden så kommer den att växa mycket och det finns en stor potential att både spara pengar och köpa mer energieffektiva lösningar. Marknaden kan förmodligen inte ta någon annan väg än den här och då är vi nu det enda listade bolaget i branschen och som tar ett långsiktigt ansvar. Det ger en bra anledning att investera i vårt bolag tycker jag.

Läs mer om IQS Energi Komfort AB här.

Intervjun genomfördes den 7 september 2016.