ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
2016-08-29

Intervju med Gold Town Games VD, Pär Hultgren

Intervju med Pär Hultgren, VD för Gold Town Games

 

Gold Town Games listades på NGMs lista Nordic MTF den 13 juli 2016. Vi passade på att ställa några frågor till bolagets VD, Pär Hultgren.

 
Kan du berätta om Gold Town Games och den resa som bolaget har gjort?

Bolaget grundades 2015 av två killar som hade en idé om att skapa ett mobilt hockey-manager spel. På marknaden finns idag inga hockey-manager spel som är mobila. Initialt arbetade Gold Town Games med hur själva spelet skulle vara uppbyggt och hur det skulle finansieras och ganska tidigt visade det sig att det fanns ett finansiellt intresse, inte minst från hockeyspelare som själva hade en relation till managerspel på PC. Under 2015 och 2016 genomfördes totalt tre emissioner och vi fick därigenom en större ägarspridning. Det genomfördes även ett par möten i Stockholm där det visade sig att det fanns ett stort intresse för bolaget och det kapital som vi ville ha övertecknades med ungefär det dubbla. Intresset var egentligen ännu större men vi valde att ta in 6 miljoner kronor då. I och med att det fanns ett stort intresse och att vi visste att vi behövde bygga en kassa för att kunna bygga vidare så beslutade vi att börsnoteras. Processen med noteringen gick igång och resten är offentlig information.

Bolaget har idag sju anställda plus tre som jobbar på konsultbasis. Till hösten tillkommer ytterligare några programmerare.

Vi jobbar nu på vår första titel där vi har en målsättning att göra en soft launch på en begränsad marknad i slutet på det här året, förmodligen i december.

Kan du berätta om grundarna?

En av de två grundarna tycker väldigt mycket om dataspel och den andra tycker mycket om både hockey och spel - någonstans där började det. Jag kom in i bilden i våras (2016). Jag hade en hel del erfarenhet av digital produktion och ledarskap så inför börsnoteringen fick jag frågan om jag ville komma in som VD för bolaget och det tackade jag ja till.

Vilken marknad verkar ni på?

Det är lite speciellt med mobilmarknaden för varorna distribueras över hela världen, spel spelas i stort sett överallt. Men hockey, som det är under vår första titel, släpps mot en hockeymarknad. Det är generellt länder på den norra delen av jordklotet, framförallt Kanada, USA, Sverige, Finland, Ryssland, Tjeckien och Slovakien. Sen blir det ett koppel av andra länder som Tyskland, Danmark, Schweiz och Norge. Vi vet inte riktigt hur spelet kommer att tas emot i andra länder. Rimligen finns det en del som gillar manager-spel men då är det frågan hur mycket de gillar hockey.

Hur mycket kostar spelet för kunden?

Spelet är så kallat free-to-play. Det finns en ekonomisk modell som kallas freemium. Det är ”free-to-play and premium-to-buy”. Kunden laddar ner spelet och kan spela men sen kan man välja att köpa vissa tillägg och tilläggstjänster eller köpa progress i spelet så att det går snabbare. Modellen bygger på att det ska finnas en stor bas av användare så att man kan få många mikrotransaktioner.

Hur ser marknaden ut, finns det många konkurrenter?

Drar vi med de stora penseldragen så är alla tjänster som finns i smarta telefoner en konkurrent. De tävlar om personens uppmärksamhet. En person orkar inte använda för många applikationer och tjänster och det gäller att komma fram där. Från ett spelperspektiv så finns det andra konkurrenter som har progressive-spel, framförallt andra manager-spel exempelvis fotbollsspelet Top Eleven. Till specifikt hockey-manager spel finns det egentligen inga mobila konkurrenter. Sen ges det ut väldigt många spel hela tiden på App Store och Google Play så jag har inte koll på alla dem. Men inom hockey-manager spel så är konkurrensen minimal.

Varför ska man investera i ert bolag?

Jag tycker det finns flera anledningar. Vi är ett litet prospektbolag som ska göra en global produkt och det är svårt att säga om det kommer att gå bra, men det finns en stor potential i mobila spel just på grund av att distributionen sker globalt. Det kan bli väldigt stora utväxlingar, men det finns ingen säkerhet i det. Det behöver investerarna veta. Sen hoppas jag också att de som investerar i bolaget tycker om hockey- eller manager-spel eller gillar spelbranschen generellt och vill se att den utvecklas och växer i Sverige - och då inte minst i Skellefteå där vi finns och verkar.

Hur skyddar ni er mot konkurrenter?

Det bästa skyddet är att göra produkter som är bättre än konkurrenternas. Lyckas vi med det blir det vårt bästa skydd, men det kommer vi inte få veta förrän spelet går live.

Varför listar ni er på börsen?

Det ger allmänheten en möjlighet att köpa aktien. Vi upptäckte att intresset var stort för att investera i bolaget och då kändes det rimligt att gå till allmänheten och låta dem handla i aktien. Det finns även många positiva saker med att ha en bättre ägarspridning om vi ska expandera ytterligare i framtiden.

Vad är era förhoppningar med börsnärvaron?

Förhoppningen är att vi ska bygga ett stabilt bolag som människor har tilltro till och som de är villiga att göra investeringar i.

Hur ser er verksamhet ut om ett, två och tre år?

Det är svårt att säga men våra förhoppningar är att skapa ett bolag som är branschledande inom manager-spel i världen. Det innebär att om vi gör saker rätt och kunderna tycker om det vi gör så kanske vi kan skapa en formel, eller ett gränssnitt och en teknik som gör att vi kan anpassa vår produkt till många olika sporter. Det gör att vi kan få ytterligare räckvidd på en global marknad. Om vi jämför hockey och fotboll så är ju fotboll extremt mycket större, åtminstone 20 gånger, och det finns en jättestor marknad i framförallt Asien och Sydamerika. Där finns potential.

Om ett år hoppas jag att vi har gjort ett riktigt bra spel som har blivit väl mottaget och som människor pratar om och kommer tillbaka till. Jag hoppas också att vi har börjat utvecklingen av ett fotbollsspel.

Om tre år hoppas jag att vårt fotbollsspel är globalt välkänt och att vi har gjort en så pass stabil affärsmodell att vi kan fortsätta göra spel i fler sportkategorier.

Om fem år hoppas jag att vi är en ledande aktör på den globala sportmarknaden. Lyckas vi med det så har vi glada aktieägare och glad personal.

På några års sikt kommer vi dock att vara ett helt annat bolag. Nu är vi ett utvecklingsteam med personer som ska bygga och sätta en grund men det behöver sedan utvecklas. Om tre år kommer andra kompetenser att krävas.

Vad är trenderna i er bransch?

Trenden inom spelbranschen upplever jag som uppåtgående. Det blir mer tillgängligt att spela då fler människor i världen får bättre mobiltelefoner och bättre uppkopplingar. Det möjliggör att det är enklare att konsumera tjänster och däribland spel. Det finns tydliga siffror som visar att branschindex för spel går ganska kraftigt uppåt. Ett ökat mobilanvändande, en ökad tillgänglighet för tjänster och spel via mobil och bättre uppkopplingar gör att det bör finnas plats för fler, bättre och mer avancerade spel.

Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna för er idag?

Vår största utmaning är att skapa en väldigt bra produkt. Helst ska den vara så stabil att vi kan klona den så att vi kan ta vidare den till andra sporter. Den ska vara flexibel. Vi har en metodik och teori om hur det ska fungera men vi vet inte än hur användarna kommer att uppleva det. Det är som att bjuda på middag. Man vet inte om gästerna kommer att gilla maten men vi kan åtminstone ha bra råvaror och smaka av under resans gång. Förhoppningsvis kan vi skapa ett spel som är riktigt bra.
Sen kan det vara en utmaning att skapa och validera användartester som är solida och med rätt personer. Utmaningarna är ju också möjligheter och där kan vi, om allt går vägen, gå globalt och nå en väldigt stor marknad snabbt. Det är så klart en utmaning att nå den marknaden. Där konkurrerar vi med alla applikationer i en mobiltelefon. Vi måste nå igenom ett brus och skapa en medvetenhet om vår produkt.

Vilka utmaningar och möjligheter tror du kommer att finnas i framtiden?

Att nå ut kommer att vara en utmaning i många år. Marknader är olika, det går inte att ha ett one-size-fits-all program utan vi måste specifikt titta på hur vi når t.ex. en nordamerikansk marknad. Då kanske man måste göra mycket annorlunda jämfört med hur vi har gjort i Sverige. Lyckas vi med det vi står inför så hamnar vi också i en utmaning att hantera ett växande bolag där det ska in fler personer. Det blir en omställning från idag där vi är ett producerande bolag. Nu gör vi en produkt men det är en annan sak att förfina den och få ut den på en stor marknad. Det finns många utmaningar i den övergången.

Hur ser styrelsens sammansättning ut?

Styrelsen är idag sammansatt av fyra personer; Leif Rehnström, Pär Dunder, Jonas Forsman (ordförande) och Marcus Andersson. De har lite varierande kompetenser. Några av dem jobbar inom IT och digital tjänstedesign.

Hur arbetar ni med er IR-kommunikation?

Kommunikationen har hittills skett främst via mejl men kommer nu att bli offentlig. Då kommer den att ske främst via rapporter och vår hemsida. Skriver man till oss på mejl så får man givetvis svar. Vi finns även på sociala medier men vi har inte riktigt hittat en form för vår närvaro där ännu. Det är inte riktigt investerarkommunikation på det sättet utan mer ett komplement.
Läs mer om Gold Town Games på www.goldtowngames.com

Intervjun genomfördes den 22 augusti, i samband med vår välkomstceremoni för Gold Town Games.