ngm_listbyte ngm_listbyte

Intervju med Sofia Nilsson, VD Nord

”En börsnotering är en resa tillsammans, ett samarbete och partnerskap med börsen men även med de andra bolagen som är noterade där. Man lär sig av varandra. Det är den känslan vi hela tiden återkom till när vi valde att byta till NGM."

Nord Insuretech Group (Nord) noterade sig på NGM den 28 december. Bolaget var tidigare noterat på Nasdaq First North men kände, efter moget övervägande, att NGM av olika skäl passade dem bättre som marknadsplats. Vi träffade bolagets VD Sofia Nilsson för att höra mer om bolaget och listbytet.

Sofia är civilekonom men har även en examen i statsvetenskap från Försvarshögskolan med fokus på krishantering och säkerhetspolitik. Vi frågade om varför hon valde just den kombinationen.

  • Jag är vetgirig och vill hela tiden lära mig nya saker. Jag gillar utmaningar och är väl inte heller speciellt rädd att gå utanför min bekvämlighetszon. För mig är det också viktigt att fylla ryggsäcken med så många klossar som möjligt för att få en bredd. Speciellt studierna på försvarshögskolan gav mig mycket. Studenterna där brann för ämnena vilket gav spännande diskussioner med många olika perspektiv.

Nord har utvecklat en datadriven plattform för integrerade försäkringslösningar som breddar kunderbjudandet hos samarbetspartners med stora kundklubbar och lojalitetsprogram, som exempelvis CirkelK, Mekonomen och Biltema. En fördel med Nords plattform är att det är väldigt lätt för slutkunden att jämföra med sin nuvarande försäkring. Bolaget har största delen av sin verksamhet i Norge men har Norden som marknad. 

Sommaren 2023 blev Sofia Nilsson utsedd till VD efter att ha varit bolagets CFO sedan 2021. Under sin tid på bolaget har Sofia varit med att etablera en stark grund för Nord. Nu är hon ansvarig för att bygga vidare på Nords tidiga framgångar och hennes fokus är att leda bolaget in i en ny fas av expansion och 
tillväxt. Nord är idag ensamma att erbjuda sin tekniska lösning och den potentiella marknaden är stor enligt Sofia Nilsson.

  • Försäkringsmarknaden är väldigt traditionell och trögrörlig med stor andel ”legacy” system. I Sverige står fyra bolag för omkring 80 procent av marknaden och de är dessutom väldigt lönsamma. Därför är de obenägna att förändra sig. Med andra ord är det ett bra läge att utmana. 

Kostnaden att förvärva kunder till Nord är förhållandevis låg, kunderna stannar ofta länge i försäkringsbranschen (i snitt 8 år), och Nords digitala plattform är väldigt skalbar. En bra ”equity story” tycker vi. Fokus framåt ligger på att etablera fler samarbetspartners, öka expansionstakten och att växa i Sverige. Ett händelserikt år ligger framför oss, säger Sofia Nilsson.

Att vara noterad har många fördelar. Främst handlar det om närheten till kapital, men det är också en fråga om legitimitet och trovärdighet, menar Sofia Nilsson. Att vara noterad visar att man är transparent och att man som bolag tål en granskning. En form av kvalitetsstämpel som är viktig för oss och som stärker dialogen med partners och slutkunder.

Utmaning med att vara noterad är en kortsiktighet och otålighet man som bolag upplever bland investerarna, fortsätter Sofia. Det är ofta ett stort fokus på aktiekursen. Det finns ett ständigt sug efter nyheter, men ibland är man faktiskt förhindrad att berätta allt som pågår. Nord har hittills inte arbetat så mycket med bolagets synlighet eller med att marknadsföra aktien. Fokuset ligger på att leverera och rapportera. Längre fram kommer Nord att arbeta mer med sin synlighet.

  • Vi är fortfarande i en uppbyggnadsfas. Det tar lång tid att bygga ett bolag på ett bra sätt, säger Sofia Nilsson. 

Avslutningsvis kom vi in på frågan om vad Sofia Nilsson vill se hos en marknadsplats och motivet till listbytet till NGM. En känsla av närhet till börsen, ett stöd och en konstruktiv dialog är värdeord som hon nämner.

En börsnotering är en resa tillsammans, ett samarbete och partnerskap med börsen men även med de andra bolagen som är noterade där. Man lär sig av varandra. Det är den känslan vi hela tiden återkom till när vi valde att byta till NGM, säger Sofia Nilsson.