ngm_listbyte ngm_listbyte

Intervju med Martin Schedin, CFO SDS

”För oss handlar det främst om ett långsiktigt partnerskap. Vi uppskattar ett bemötande som bygger på tillgänglighet, dialog och samarbete. Är handelsplatsen dessutom kostnadseffektiv så är ju det ett extra plus.”


Seamless Distribution Systems (SDS) noterade sig på NGM den 8 januari. Bolaget har sedan 2017 varit noterat på Nasdaq First North Premier. I samband med klockringningen på NGM fick några ord med Martin Schedin, bolagets CFO sedan 2018.

Vi bad Martin inledningsvis berätta kort om SDS och vad man erbjuder som bolag.

  • SDS är ett svenskt Fintech-bolag med 280 anställda och kontor i ett 10-tal länder som utvecklar mjukvara och processer för administration av stora transaktionsmängder av finansiell natur. Det mesta av bolagets mjukvaruutveckling är lokaliserad till Indien och Pakistan. Bolaget har idag mer än 75 kunder i närmare 50 länder och under de första nio månaderna 2023 omsatte bolaget 206 MSEK, vara en stor del av intäkterna är av återkommande natur. Afrika, Asien och Mellanöstern stod för över 75 procent av intäkterna de första nio månaderna 2023.
  • Vi arbetar i nära partnerskap med mobiloperatörerna. Man kan helt enkelt säga att vi tar hand om deras intäktsflöde, säger Martin Schedin. 

SDS:s kunder är främst stora internationella mobiloperatörer i Asien, Afrika och Mellanöstern som säljer förbetalda (”pre-paid”) mobilabonnemang. SDS utvecklar och erbjuder skalbara digitala lösningar för att hantera det stora flödet av transaktionsdata i hela operatörerna mobila försörjningskedja, från slutkund, via återförsäljare och distributörer av ”pre-paid.” Syftet är att öka mobiloperatörernas effektivitet och optimera kostnaderna i hela försörjningskedjan. SDS har även förvärvat ett par bolag genom åren och erbjuder tilläggsystem inom exempelvis AI och Analytics. Bolagets mjukvara kan också lätt integreras med olika former av betalningslösningar. Vi frågade hur konkurrenssituationen ser ut.

  • Vi möter främst indiska konkurrenter, men de har inte riktigt samma teknikhöjd, menar Martin Schedin. Vi har även fördel av en svensk ledarskapskultur i gruppen. Alla har möjlighet att räcka upp handen och säga stopp, exempelvis om man upptäcker ett problem. Det finns ingen prestige vilket gör oss mer ärliga och transparenta i kundens ögon.

Vägen framåt handlar om att fortsätta växa och största potentialen finns fortfarande i Afrika, Mellanöstern och Asien där bolaget har merparten av sin försäljning idag. Även Sydamerika finns med i tillväxtplanen framöver. Tillväxt handlar också om att fortsätta utveckla nya mjukvarulösningar och analysprodukter som stödjer mobiloperatörernas affär, som SDS Smart Capex-algoritm för infrastrukturutrullning där man förväntar sig en till tre kunder i år eller MyNextPOS som beräknar optimalt antal återförsäljare av ”pre-paid” för att täcka ett område. Vägen framåt handlar också om att fortsätta öka andelen återkommande intäkter och att optimera kapitalstrukturen.

  • Vi är ett stabilt bolag som hela tiden skaffar nya kunder, fortsätter utveckla nya lösningar och som växer, men utifrån ett aktieägarperspektiv skall nog ändå SDS ses som en investering på lite längre sikt, menar Martin Schedin.

På frågan om vad en notering betyder för SDS så säger Martin Schedin att det handlar främst om två saker. Dels en enklare åtkomst till kapital, dels en fråga om trovärdighet och att bli sedd som en seriös aktör på marknaden. Detta spelar stor roll i de länder som SDS finns på idag. Valet att byta handelsplats till NGM sammanfattar Martin Schelin på följande sätt:

  • För oss handlar det främst om ett långsiktigt partnerskap. Vi uppskattar ett bemötande som bygger på tillgänglighet, dialog och samarbete. Är handelsplatsen dessutom kostnadseffektiv så är ju det ett extra plus.