ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6

Intervju med Mårten Fuchs och Martin Rogersson på Hybricon

Utöver att NGM har ett kostnadseffektivt erbjudande så upplever vi, som mindre bolag som är i början på vår tillväxtresa, att NGM som marknadsplats är väl anpassat till våra behov, säger Martin.

Hybricon noterade sig på NGM den 14 mars. Sedan juli 2015 har bolaget varit noterat på Spotlight Stockmarket men fann nu att NGM var en bättre anpassad marknadsplats utifrån var bolaget befann sig på tillväxtresan. Vi träffade bolagets VD Mårten Fuchs och styrelseordförande Martin Rogersson för att höra mer om bolaget, varför man som aktieägare skall investera i det och valet av NGM som ny handelsplats för bolagets aktie.


Mårten Fuchs och Martin Rogersson har båda lång erfarenhet av olika positioner inom svenska industribolag som Volvo, Dynapac och Altor-ägda Ålö. De har dessutom en gemensam historia som började redan 2003 när Martin rekryterade Mårten som strategisk inköpare till Volvo CE i Tyskland. När Martin sedan gick vidare till Dynpac plockade han med sig Mårten som fabrikschef. 2015 ringde Mårten och övertalade Martin att ta sig an ett spännande bolag i Umeå i samband med deras notering, Hybricon, vilket slutade med att han först tog plats i styrelsen och sedan tog rollen som ordförande, vilket skedde 2018. Cirkeln slöts när Mårten flyttade hem från USA och tog över som VD för Hybricon 2020. Båda har gradvis ökat sina innehav i Hybricon och placerar sig på topplistan över största ägare i bolaget.


Man kan verkligen säga att Hybricon är en pionjär inom mobila elektrifieringslösningar, vilket innefattar teknik inom mobila batteripaket, laddare, energilagring och lastbalansering. Sedan 2009 har man samlat på sig en enorm erfarenhet inom det här teknikområdet.

  • Vi var tidigt ute och har arbetat med elektrifiering i snart 15 år och är faktiskt en del av svensk industrihistoria. Vi är idag väldigt trygga i att hantera och utveckla batterier och lastbalansering i olika mobila miljöer, säger Martin Rogersson.

Idag är Hybricon ett bolag som bidrar till grön omställning genom att erbjuda hållbara lösningar inom energilagring. Bolagets tillhandahåller lösningar för främst temporär elektrifiering vid större konsert- och idrottsevenemang, ett område där man ersätter traditionell dieselgeneratordrift som ofta har ett stort klimatavtryck. Man arbetar med partners som Northvolt och har erbjudit sina lösningar till festivaler som Sweden Rock, Live Nation, Lollapalooza i Stockholm och idrottsevenemang som Handbolls-VM i Göteborg och World Cup i Åre.

Vad är det då som främst driver efterfrågan på Hybricons lösningar?

  • Idag debatteras det exempelvis väldigt mycket om hur hållbara den här typen av stora evenemang egentligen är, säger Mårten Fuchs. Genom att deras klimatavtryck potentiellt kan vara stort vill arrangörerna i allt högre grad profilera sig som gröna och hållbara för att inte riskera att tvingas begränsa trafik, parkeringar och antalet besökare till evenemangen. Det är då Hybricons lösningar kommer in.

Genom att använda mobila batteripaket, som till skillnad mot stationära batteriparker lätt kan flyttas runt mellan olika evenemang, och att utnyttja möjligheten att mäta och analysera driftdata, vilket inte är möjligt på samma sätt med dieselgeneratorlösningar, kan Hybricon skapa en effektiv och miljövängligare lösning för sina kunder. Teknikutvecklingen sker dessutom tillsammans med Hybricons kunder vilket också ökar effektiviteten. Idag har bolaget bara bearbetat en liten del av den potentiella marknaden för temporär elektrifiering. Samtidigt arbetar man med andra kompletterande miljölösningar som spillfri tankning och övervakning, ett område som kom genom förvärvet av Identic.

Martin och Mårten säger att de främsta skälen till att investera i Hybricon är att:

  • Det finns ett stort behov bland kunder att på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt kunna backa upp nätkapacitet. Det sker bäst genom att ersätta dagens dieselgeneratorer med mobila batterilösningar, en marknad som bara delvis är penetrerad idag.
  • Vi är kanske ett litet bolag men vi har lång erfarenhet, är ledande i vår nisch och har många betalande kunder, flera av de stora arrangörerna inom sport- och konsertevenemang. Kunder som dessutom bekostar en del av vår utveckling. Vi fortsätter dessutom att utveckla nya lösningar som stödjer vår kärnaffär.
  • Vi är ett av få bolag i branschen som har en god möjlighet att nå lönsamhet under 2024.
Varför skall man då vara börsnoterad?
  • Det främsta syftet är ju att underlätta kapitalanskaffning, säger Martin. Idag har vi 3 000 aktieägare som kan stötta bolaget framåt på vår resa vilket är en styrka. Värdeökningen som skapas i ett noterat bolag är dessutom transparent genom att aktien handlas på en börs. Det innebär också att man har ett likvitt betalningsmedel som kan vändas för exempelvis förvärv. 

Utmaningen med att vara ett noterat bolag är den ökade regelbördan vilket blir betungande främst för mindre bolag. Intentionen är ju att göra rätt. Därför är det viktigt med en bra dialog och stöd från marknadsplatsen.

  • Utöver att NGM har ett kostnadseffektivt erbjudande så upplever vi, som mindre bolag som är i början på vår tillväxtresa, att NGM som marknadsplats är väl anpassat till våra behov, säger Martin.