ngm_listbyte ngm_listbyte

Intervju med Christian Ander, grundare och VD på Goobit, samt Erik Vesterlund, COO

”NGM erbjuder bra service, god likviditet och inte minst en väldigt kostnadseffektiv plattform för att nå våra investerare. För oss som entreprenörer får vi också ett annat bemötande. Det går att ha en rimlig dialog vilket är av stort värde för oss. NGM är en börs av och för innovatörer.”


Goobit Group noterade sig på NGM den 14 december förra året efter att ha varit noterat på Nasdaq First North sedan 2021. Goobit grundades 2012 och var då det första bolag i Sverige och ett av de första bolagen i världen som hjälper individer och företag att växla kryptovaluta. Bolaget har idag ca 6 000 aktieägare. Vi fick några ord med, Christian Ander, VD och grundare och Erik Vesterlund, COO, dagen efter att den amerikanska finansinspektionen, SEC, godkände handel med ett dussintal börshandlade fonder (ETF:er) baserade på kryptotillgången bitcoin, någonting som svenska FI inte är beredd att göra.

Christian Ander har en akademisk bakgrund inom matematik, fysik och doktorandstudier från Uppsala universitet. 2011 kom han över ett ”white paper” om Bitcoin. Samma år hoppade han av sina doktorandstudier och 2012 startade han Goobit.

Erik Vesterlund utbildade sig på Stockholms universitet. 2016 började han intressera sig för blockkedjetekniken och startade Stockholm Blockchain för att utbilda om blockkedjetekniken och grundade också BLOXPO, den då största krypto och blockkedjekonferensen i norra Europa. I november 2022 anslöt han till Goobit.

Så vad gör egentligen Goodbit och hur tjänar man pengar?

  • Goobit står på två lika viktiga ben, säger Christian Ander och Erik Vesterlund. För det första så tillhandahåller bolaget en växlingsplattform för kryptotillgångar, BT.CX, riktat både till privatpersoner som företag. För det andra erbjuder man en AML-tjänst som ”software-as-a-service”, Goobit AML-desk. Tjänsten används för att stödja regelefterlevnad genom att säkerställa att kryptotillgångar är ”hela och rena” och inte utnyttjas av företag och individer för exempelvis penningtvätt.
    Affärsmodellen är enkel. På växlingsplattformen BT.CX tar man en procentuell provision för varje transaktion. Procentsatsen beror på transaktionsstorleken. För AML-tjänsten betalar kunden en fast provision för varje transaktion, i dagsläget 1 Euro. Dessutom säljer Goobit riskanalyser och risk-scoring som underlag och stöd för regelefterlevnad.


Men hur ser då vägen framåt ut?

  • För det första behöver vi återskapa tillväxten och lönsamheten i vår nuvarande verksamhet, säger Christian Ander. För detta ändamål tog vi in närmare 10 miljoner kronor i november i en övertecknad emission vilket vi är väldigt glada för. Därefter kan vi expandera vidare, både organiskt och via förvärv. Europa är då ett naturligt steg. Sen ser vi gärna fler kvinnliga investerare, både i aktien och i kryptotillgångar.

    Det händer också mycket avseende regleringen av handel i kryptotillgångar som Bitcoin. EU:s kommande MiCA (Markets in Crypto Assets) reglering kräver exempelvis att alla behöver en AML-tjänst. I Europa är konkurrensen fragmenterad med många mindre bolag som ej fullt ut är anpassade till de nya regleringarna. Detta skapar tillväxtmöjligheter för Goobit som redan är väl positionerad inom detta område. Ett annat möjligt tillväxtområde framgent är att utveckla fler tjänster, som exempelvis plånböcker för att säkert lagra kryptotillgångar.

Marknaden för Bitcoin och andra kryptotillgångar har kommit tillbaka starkt de senaste månaderna efter en utmanande period. Vi frågade varför en investerare skall köpa Goobit-aktien idag?

  • Om en investerare vill få kryptoexponering kan man i princip skapa det på två sätt, säger Christian Ander. Antigen genom att investera direkt eller indirekt i kryptotillgångar som Bitcoin, eller så kan man investera i bolag som levererar tjänster som stödjer hanteringen av kryptotillgångar. Vi tillhör den senare kategorin, ”picks & shovels.”

Goobit har nu varit noterad i några år. Så här i efterhand, vad ser bolaget som de främsta fördelarna med att vara noterad?

  • Både Christian Ander och Erik Vesterlund menar att en börsnotering i första hand är en kvalitetsstämpel som förenklar relationerna med exempelvis finansiella aktörer och institutioner. En notering skapar en annan ordning, struktur och genomlysning av bolaget än om man är onoterad. En breddad ägarkrets och en noterad aktie skapar bättre förutsättningar för bolagets kapitalanskaffning men också för förvärv eftersom bolaget har en valuta i sin noterade aktie. I tredje hand så blir bolaget synligare – vilket är både en fördel och en utmaning – och man får naturlig kommunikationskanal till sina aktieägare och media via den finansiella rapporteringen.

Vår sista fråga gällde varför Goobit valde att byta marknadsplats till NGM.

  • NGM erbjuder bra service, god likviditet och inte minst en väldigt kostnadseffektiv plattform för att nå våra investerare. För oss som entreprenörer får vi också ett annat bemötande. Det går att ha en rimlig dialog vilket är av stort värde för oss. NGM är en börs av och för innovatörer.