Enabling growth

Nordic Growth Market möjliggör tillväxt i ett nära partnerskap som anpassas efter bolagens unika behov. Med 30 års erfarenhet av samarbete med nordiska tillväxtbolag har vi skapat en attraktiv intäktsdelningsmodell som ger bolagen ökat värde av sin börsnotering. Vi har stor förståelse för entreprenörens utmaningar och möjligheter och vill därför vara en stabil partner under tillväxtresan. Vårt partnerskap omfattar även tillgång till den europeiska kapitalmarknaden genom Börse Stuttgart.
Fortnox
Kopparberg
Quickbit
TCESUR

Paydrive noteras på Nordic Growth Market

Vi välkomnar Paydrive AB till Nordic Growth Market. Paydrive är en svensk försäkringsförmedlare inom Insurtech som förmedlar bilförsäkringar till privatkunder och företag där kunden endast betalar för de mil de kör och premieras för säker körning med en lägre premie. Paydrives affärsidé är att med teknik kunna erbjuda kunder den mest rättvisa och därigenom mest prisvärda försäkringen, samtidigt som försäkringsgivaren får en minskad risk.
Se notering

Vi är din koppling till Europa

Vår plattform ger ditt bolag unika möjligheter till kapital, likviditet och synlighet för att ditt bolag ska få de bästa förutsättningarna för tillväxt. En av våra största styrkor är ett brett nätverk med tillgång till många investerare och kontakter både i Norden och internationellt.

Vi berättar om parallellnotering

Finland
Danmark
Norge
Sverige
Tyskland
hemsidan stjärnan

Våra bolag

Vår affärsmodell ger tillbaka till de noterade bolagen genom en modell för intäktsdelning där de noterade bolagen får ta del av transaktionsintäkterna.
Börsnotering

Uppsidan med din börsnotering

Vill ditt bolag finansiera ett nytt projekt, expandera på en ny marknad eller göra ett större förvärv? Då kan en börsnotering vara rätt väg. Att söka kapital genom att noteras är ett stort steg i ett bolags utveckling. Anledningar till ett sådant steg kan vara många, men för de flesta handlar det givetvis om att det blir enklare att skaffa nytt kapital.

Notera ditt bolag

Vår plattform ger ditt bolag unika möjligheter till kapital, likviditet och synlighet för att ditt bolag ska få de bästa förutsättningarna för tillväxt. En av våra största styrkor är ett brett nätverk med tillgång till många investerare och kontakter både i Norden och internationellt.
  • Extra likviditet genom vår likviditetssupport

  • Analys, IR och nyhetsbevakning

  • Utbildning om vad det innebär att vara noterat bolag

An-understanding-of-the-entrepreneurs-reality

En förståelse för entreprenörernas verklighet

Vi på NGM har som ambition att förstå entreprenörerna och vad de behöver av oss och av omvärlden för att växa och utvecklas. Vi vill förstå deras affär och deras utmaningar och vara en hjälpsam och värdefull partner under deras resa.

Handel på börsen

Aktuellt från Nordic Growth Market

Nyheter från Finwire
Nyheter från finwire.com