• Enabling growth

  Nordic Growth Market möjliggör tillväxt i ett nära partnerskap som anpassas efter bolagens unika behov. Med 30 års erfarenhet av samarbete med nordiska tillväxtbolag har vi skapat en attraktiv intäktsdelningsmodell som ger bolagen ökat värde av sin börsnotering. Vi har stor förståelse för entreprenörens utmaningar och möjligheter och vill därför vara en stabil partner under tillväxtresan. Vårt partnerskap omfattar även tillgång till den europeiska kapitalmarknaden genom Börse Stuttgart.
  Spiltan
  Kopparberg
  Obducat
  TCESUR
  Euro Battery Minerals

  Våra bolag

  Vår affärsmodell ger tillbaka till de noterade bolagen genom en modell för intäktsdelning där de noterade bolagen får ta del av transaktionsintäkterna.
  Alla bolag

  Vi är din koppling till Europa

  Vår plattform ger ditt bolag unika möjligheter till kapital, likviditet och synlighet för att ditt bolag ska få de bästa förutsättningarna för tillväxt. En av våra största styrkor är ett brett nätverk med tillgång till många investerare och kontakter både i Norden och internationellt.

  Vi berättar om parallellnotering

  Finland
  Danmark
  Norge
  Sverige
  Tyskland
  Börsnotering

  Uppsidan med din börsnotering

  Vill ditt bolag finansiera ett nytt projekt, expandera på en ny marknad eller göra ett större förvärv? Då kan en börsnotering vara rätt väg. Att söka kapital genom att noteras är ett stort steg i ett bolags utveckling. Anledningar till ett sådant steg kan vara många, men för de flesta handlar det givetvis om att det blir enklare att skaffa nytt kapital.

  Notera ditt bolag

  Vår plattform ger ditt bolag unika möjligheter till kapital, likviditet och synlighet för att ditt bolag ska få de bästa förutsättningarna för tillväxt. En av våra största styrkor är ett brett nätverk med tillgång till många investerare och kontakter både i Norden och internationellt.
  • Extra likviditet genom vår likviditetssupport

  • Analys, IR och nyhetsbevakning

  • Utbildning om vad det innebär att vara noterat bolag

  An-understanding-of-the-entrepreneurs-reality

  En förståelse för entreprenörernas verklighet

  Vi på NGM har som ambition att förstå entreprenörerna och vad de behöver av oss och av omvärlden för att växa och utvecklas. Vi vill förstå deras affär och deras utmaningar och vara en hjälpsam och värdefull partner under deras resa.

  Handel på börsen

  Aktuellt från Nordic Growth Market

  Nyheter från Finwire
  Nyheter från finwire.com