Bull & Bear certifikat – en daglig hävstång på din investering, del 1

Med ett Bull & Bear-certifikat kan du ta del av värdeutvecklingen hos en mängd olika råvaror, index och enskilda aktier. Ett Bull & Bear-certifikat erbjuder hävstång på underliggande tillgångs dagliga utveckling, och ger dig möjligheten att tjäna pengar i både upp- och nedgång. Ett Bull & Bear-certifikat är ett börshandlat värdepapper som du kan köpa via din bank eller fondkommissionär.
 
Ett Bull & Bear-certifikat kan delas upp i följande delar:

  • Underliggande tillgång
  • Typ av certifikat (Bull eller Bear)
  • Hävstång

 

Underliggande tillgång

Ett Bull & Bear-certifikat är kopplat till en underliggande tillgång. På NGM-börsen finns idag 690 stycken certifikat fördelade på en mängd olika underliggande tillgångar. Exempel på underliggande tillgångar hittar du i vår investeringsmatris.
 

Typ av certifikat: Bull eller Bear

Bull-certifikat:
Om du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att öka, kan du tjäna pengar på att köpa ett Bull-certifikat. Ett Bull-certifikat ökar i värde när priset på underliggande tillgång ökar.

Bear-certifikat:
Om du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att sjunka, kan du tjäna pengar på att köpa en Bear-certifikat. Ett Bear-certifikat ökar i värde när priset på underliggande tillgång minskar.
 

Hävstång

Ett Bull & Bear-certifikat är konstruerad för att ge en fast daglig hävstång på den underliggande tillgångs dagliga utveckling. Med daglig utveckling menas den procentuella utvecklingen vid stängningen en viss handelsdag jämfört med föregående handelsdags stängning. Det finns oftast olika dagliga hävstänger att välja mellan och idag kan du välja allt från hävstång 2 till 15. Detta innebär t.ex. för ett Bull-certifikat med daglig hävstång 2 på Volvo-aktien, att certifikatet stiger med 2 % om Volvo-aktien stiger med 1 % jämfört med föregående dags stängningskurs (se nedanstående graf).
 
page2_bull_bear
 
Tänk på att hävstången verkar åt båda hållen, dvs. att certifikatet utvecklas negativt med hävstång vid felaktig marknadstro.

Över tiden är hävstången inte konstant som i exemplet ovan. Hur hävstången påverar certifikatets värde över en längre tid än en handelsdag, kommer vi att berätta om i nästa veckas investerarskola.
 

Se alla Bull & Bear-certifikat här