Vad är Bull & Bear-certifikat?

Bull & Bear certifikat med hävstång är börsnoterade värdepapper där investeraren kan erhålla en hävstångseffekt vid en korrekt marknadstro. Hävstången är konstant intradag, vilket innebär att hävstången är fast under en handelsdag och inte över en längre period.

 

Hur fungerar Bull & Bear-certifikat?

Ett Bull & Bear-certifikat kan delas upp i följande delar:

 

När kan Bull & Bear-certifikat vara ett bra investeringsalternativ?

Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro och vill få en extra hävstång i din placering.

 

 

Vilken risk innebär handel med Bull & Bear-certifikat?

Handel med Bull & Bear-certifikat innebär en hög risk då hävstångseffekten fungerar åt båda hållen.

 

Hur handlar jag Bull & Bear-certifikat?

Bull & Bear-certifikat skall du kunna köpa och sälja hos din bank eller mäklare. Om du behåller certifikatet till slutdagen utbetalas värdet (slutlikvidbeloppet) kontant och pengarna levereras automatiskt till ditt konto.

I de flesta fall finns inga restriktioner om lägsta tillåtna handelsvolym. Du kan med andra ord vanligen handla ända ned till ett certifikat om du vill.

En administrationsavgift tillkommer normalt för Bull & Bear certifikat. Avgiften räknas på årsbasis och dras dagligen från certifikatets värde.

Exempel:
Om certifikatet kostar 80 kr och avgiften är en procent per år (80 öre) så blir avgiften 0,0022 kronor per dag (80kr * 0,01 /365).