Bull & Bear certifikat – en daglig hävstång på din investering, del 2

I föregående veckas artikel gick vi igenom vilka delar ett Bull & Bear certifikat består av. Nu går vi vidare och förklarar hur dess hävstång och prisutvecklingen fungerar över tid.
 
Med ett Bull & Bear certifikat får du en så kallad ”daglig hävstång”, vilket innebär att hävstången är konstant under en handelsdag och inte över en längre period. Detta får till följd att för en tidsperiod längre än en handelsdag, kan den erhållna hävstången i certifikatet bli såväl större som mindre än ett certifikats dagliga hävstång. Vi ska beskriva två typer av marknadsutveckling och hur det påverkar hävstången och därmed värdet på Bull & Bear-certifikatet:

  • Kontinuerligt stigande (eller fallande)
  • Fluktuerande

 

Prisutveckling vid kontinuerligt stigande, eller fallande, pris på underliggande tillgång

När den underliggande tillgången rör sig i en och samma riktning, under perioder längre än en dag, kommer hävstången att bli högre än den dagliga hävstången. Anledningen till detta är en förstärkande så kallad ränta-på-ränta effekt.
 

Prisutveckling när priset på underliggande tillgång stiger och sjunker om vartannat

När priset på den underliggande tillgången istället stiger och sjunker från en dag till en annan, får ett Bull & Bear-certifikat en negativ ränta-på-ränta effekt. Hävstången kommer därför att bli mindre över perioden än den dagliga hävstången.

I följande två exempel kan du se hur priset på ett Bull- respektive Bear-certifikat fluktuerar när den underliggande tillgången rör sig både upp och ner under en femdagars-period. Vi kan där se hur ett fluktuerande pris på underliggande tillgång påverkar hävstången över tid negativt, och därmed försämrar avkastningen i certifikatet.

Bull-certifikat:
Du tror att en Volvo-aktien skall gå upp och investerar i ett Bull-certifikat på Volvo med daglig hävstång 2. Certifikatet kostar 80 kr. I exemplet nedan kan du följa och jämföra den procentuella förändringen i pris på den underliggande tillgången och certifikatet över en period av 5 dagar.
 
page3_bull_bear
 

Bear-certifikat:
Du tror att Volvo-aktien skall sjunka och investerar i ett Bear-certifikat på Volvo med daglig hävstång 2. Certifikatet kostar 100 kr. I exemplet till höger kan du följa och jämföra den procentuella förändringen i pris på den underliggande tillgången och certifikatet över en period av 5 dagar.
 
page4_bull_bear
I båda exemplen kan vi se att på dagsbasis erhålles exakt 2 gånger Volvo aktiens utveckling. Men sett över tid blir hävstången lägre än 2 (1,96 resp. 1,88).

Tänk på att exemplen ovan endast har en tidsperiod på 5 dagar. Över en längre period kan skillnaden bli väsentligt större. I exemplen är den dagliga hävstången 2, med en större hävstång blir skillnaden ännu större. Läs respektive banks Slutliga Villkor för detaljer om hur certifikatet fungerar samt eventuell förvaltningsavgift.
 

Se alla Bull & Bear-certifikat här