Välkommen! Här analyserar och väljer du de ETP:er du vill köpa och sälja.

Bara på NGM!

Order Protection

  • Transparens.
  • Säkerställer korrekt prissättning.
  • Nordens största utbud av ETP:er.
  • Du köper dessa ETP:er via din vanliga bank eller mäklare.
Bara på NGM!

Best Price Match

  • Du köper eller säljer alltid till det pris du begärt.
  • Eller till ett bättre pris än du begärt!
  • Stor fördel om du köper i en volatil eller illikvid marknad.