Välkommen till vår reglerade börslista – NGM Equity

En notering innebär att bolaget får en kvalitetstämpel som gör det mer attraktivt som affärspartner och arbetsgivare. Vår reglerade lista heter NGM Equity och den passar bolag som vill få tillgång till en obegränsad investerargrupp. Bolag noterade på NGM Equity erbjuds:

• 25 % av den handelsintäkt som genereras när deras aktie handlas. Läs mer här
• Ett nätverk med partners som stöttar bolagen
• Personlig och snabb service
• Möjligheten till parallellnotering hos vår ägare Börse Stuttgart, vilket ger exponering mot den europeiska marknaden

Så fungerar noteringsprocessen

Bolag vars aktier ska upptas till handel genomgår en noteringsprocess som säkerställer att bolaget och dess ledning uppfyller börsmässiga krav på sundhet, att bolaget har adekvata system för ekonomistyrning och informationsgivning samt innehar IFRS-kompetens. Det ska även finnas förutsättningar för en rättvis och effektiv handel med aktierna. Bolaget ska ha minst 300 aktieägare och ha minst 10% i allmän ägo.

Om bolaget är listat/noterat på annan handelsplats är processen förenklad.

Kontakta oss så berättar vi mer
Ring direkt: +46 (8) 566 390 57
Mejla oss på notering@ngm.se

Dokument