Winner of the Best
Exchange Award 2016

Välkommen till vår reglerade börslista – NGM Equity

NGM Equity är vår lista för regelrätt börsnotering. Listan passar bolag som vill få tillgång till en begränsad investerargrupp inklusive institutioner och utländska intressenter som endast får handla på en reglerad marknad. En notering innebär även att bolaget får en kvalitetsstämpel och en trovärdighet som ökar attraktiviteten som affärspartner och arbetsgivare. Hos oss erbjuds bolagen dessutom:

- En extra intäkt från oss varje månad. Alla bolag får 25% av handelsintäkten som genereras när deras aktie handlas.
- Möjligheten till parallellnotering hos vår ägare Börse Stuttgart, vilket ger exponering mot den europeiska marknaden.
- Ett internationellt nätverk med partners som stöttar bolagen i alla faser
- Personlig och snabb service

Så fungerar noteringsprocessen

Bolag vars aktier ska upptas till handel genomgår en noteringsprocess som säkerställer att bolaget och dess ledning uppfyller börsmässiga krav på sundhet, att bolaget har adekvata system för ekonomistyrning och informationsgivning samt innehar IFRS-kompetens. Det ska även finnas förutsättningar för en rättvis och effektiv handel med aktierna. Bolaget ska ha minst 300 aktieägare och ha minst 10% i allmän ägo.

Om bolaget är listat/noterat på annan handelsplats kan processen förenklas.

I dokumenten nedan kan du läsa mer om en notering på NGM Equity.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Ring direkt: 08 566 390 09
Mejla oss på notering@ngm.se

Dokument

Noteringsprocessen NGM Equity
Noteringsansökan NGM Equity
Aktieinformation
Bolagsinformation