Kontaktinformation

För ytterligare information om att bli emittent av finansiella instrument, kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD
Telefon: 08 566 390 49
E-post: tommy.fransson@ngm.se

Frågor om listningsprocessen, kontakta:

Derivat Noteringar
Telefon: 08 566 390 20
E-post: listings@ngm.se