INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES

1. Inledning

Nordic Growth Market NGM Aktiebolag (”NGM”, ” vi”, ”vår” eller ”oss”)
är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i vår
verksamhet.

Denna integritetspolicy redogör dels för den personuppgiftsbehandling som
NGM vidtar vid utförande av våra tjänster, dels för den
personuppgiftsbehandling som sker när du besöker NGM:s webbplats och
använder webbplatsens tjänster.

Denna integritetspolicy beskriver hur och varför NGM behandlar dina
personuppgifter, vilka rättigheter du har som registrerad samt vilka
cookies som används och varför.

Vänligen notera att NGM utöver vad som anges i denna informationstext i
olika sammanhang kan komma att lämna kompletterande information om viss
särskild behandling av dina personuppgifter. NGM kan också komma att be om
ditt samtycke för viss behandling.

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

NGM är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna
webbplats och i vår verksamhet. Information om hur du kontaktar oss finns
under rubriken ”Kontakta oss” längst upp på webbplatsen. Du hittar även
vissa kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

3. Hur samlas dina personuppgifter in?

I syfte att möjliggöra och underlätta kommunikation med kunder,
leverantörer och övriga intressenter använder NGM e-post. Du bör inte
skicka känsliga personuppgifter eller integritetskänsliga uppgifter till
oss via e-post. Personuppgifter som förekommer i e-post kan komma att
överföras till andra register och system inom NGM.

Personuppgifter samlas även in i samband med att du anmäler ditt intresse
för prenumerationer av pressreleaser, nyhetsbrev, informationsutskick eller
anmäler dig till en investerartävling. För att du ska kunna ta del av
sådana utskick eller delta i sådana tävlingar måste du tillhandahålla oss
efterfrågade uppgifter. Du kan alltid avanmäla dig från en prenumeration
genom att följa instruktioner därom i utskicket eller kontakta oss.

Vi samlar även in personuppgifter i samband med att du använder vår
webbplats, såsom uppgifter om IP-adress och användarbeteende/mönster (t.ex.
vilka sidor du besöker och hur du scrollar och navigerar på webbplatsen).
Sådana uppgifter samlas in med hjälp av cookies eller annan liknande
teknologi. Läs närmare om cookies och vilka uppgifter vi samlar in genom
cookies i avsnitt 8 nedan.

Vi behandlar även dina personuppgifter när du (i) söker lediga tjänster
eller uppdrag, och (ii) anmäler ditt intresse för anställning eller uppdrag
genom en s.k. intresseanmälan. Dina personuppgifter behandlas för det
specifika ändamål för vilka du lämnat dem och sparas i två år efter (i)
avslutad rekryteringsprocess eller (ii) från den tidpunkt du skickat in
dem. Detta gäller oberoende av om du skickar dina uppgifter direkt till oss
eller om NGM delges dem via extern part. Om du önskar att NGM sparar dina
uppgifter i en längre period än vad som anges ovan, vänligen förtydliga
detta i samband med din ansökan och/eller intresseanmälan.

Insamling av uppgifter kan därutöver ske via NGM:s samarbetspartner,
däribland LinkedIn, Twitter och Facebook, vilket kan innebära att samarbetspartnern
i sin tur översänder uppgifterna till NGM.

Vi avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse,
medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt uppgifter om
könstillhörighet. Vi förbehåller oss därmed rätten att, utan ditt
medgivande, radera känsliga personuppgifter, liksom personuppgifter som
avser andra än dig själv.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av den
rättsliga grund som anges nedan. Sammanställningen nedan kan komma att
uppdateras, t.ex. i samband med att vi inför nya behandlingar. Vid
väsentliga eller betydande förändringar kommer vi på lämpligt sätt meddela
dig om sådana uppdateringar och ändringar.

ÄNDAMÅL RÄTTSLIG GRUND
Kommunikation via e-post Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i
att möjliggöra och underlätta kommunikation med kunder,
leverantörer och övriga intressenter.
Hantera (i) ansökningar om lediga tjänster eller uppdrag,
och (ii) anmälningar om intresse för anställning eller
uppdrag genom intresseanmälan
Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i
att möjliggöra och underlätta kommunikation med personer
som söker anställning hos NGM.
Administrera prenumeration av pressreleaser, nyhetsbrev och
informationsutskick.
Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i
att kunna skicka ut pressreleasen, nyhetsbrevet eller
informationen till dig.
Återaktivera din prenumeration, nyhetsbrev och
informationsutskick (om du har avanmält dig).
Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i
att kunna erbjuda dig att återaktivera din prenumeration.
Investerartävling. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i
att kunna anordna och tillhandahålla investerartävlingen.
Marknadsföring (se kompletterande information i avsnitt 5
nedan).
Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i
att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster.
Användarbeteenden och mönster. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i
att kunna förbättra vår webbplats, våra produkter och
tjänster.
Framställning av statistik och analyser. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i
att kunna förbättra vår webbplats, våra produkter och
tjänster.
Presentation av ledande befattningshavare i de noterade bolagen, så kallade insynspersoners handel, samt presentation av de största ägarna i de noterade bolagen. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att sprida relevant och redan offentlig information till aktiemarknaden.
Publicering av mentorspersoners kontaktuppgifter på NGM:s hemsida, i syfte att möjliggöra för sökbarhet bland godkända mentorer samt att visa på vilka mentorer NGM har en affärsrelation med. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att tillhandahålla relevant information till marknaden.

5. Marknadsföring

Om du har samtyckt till det kommer NGM eller våra samarbetspartners att via
e-post skicka marknadsföring relaterad till NGM:s tjänster och/eller NGM:s
medlemmars och emittenters produkter och tjänster liksom marknadsföring om
investerartävlingar. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke
genom att följa instruktionerna i utskicken du får från oss eller kontakta
oss.

Nyhetsbrev och andra informationsutskick kan komma att distribueras genom
en domän eller ett varumärke som tillhör NGM eller en av NGM:s
samarbetspartners. Domänen eller varumärket kommer i sådana fall att anges
som avsändare.

Om du har samtyckt till det kan NGM komma att via sociala medier marknadsföra
NGM:s tjänster och/eller NGM:s medlemmars och emittenters produkter och tjänster,
samt investerartävlingar.

6. Överföring av personuppgifter

För de ändamål som anges ovan överför NGM i vissa fall dina personuppgifter
till andra bolag som NGM samarbetar med, t.ex. NGM:s medlemmar, emittenter
och samarbetspartners till NGM, och till andra bolag inom NGM:s koncern.
Sådan överföring kan t.ex. ske vid administration av pressreleaser,
nyhetsbrev och informationsutskick. Dina personuppgifter kan också komma
att lämnas ut till andra bolag, såsom arrangörer, lokalvärdar och
administratörer, i samband med en investerartävling. Vi kommer att vidta
lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med
sådan överföring, exempelvis genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal
eller andra lämpliga arrangemang.

Vissa av NGM:s underleverantörer befinner i sig länder utanför EU/EES.
Överföring av personuppgifter kan således komma att ske till länder som är
utanför EU/EES.

De underleverantörer som NGM använder är ansluta till ramverket “EU-U.S.
Privacy Shield Framework”. Underleverantörerna uppfyller således kraven på
en adekvat skyddsnivå och de överföringar som görs till underleverantörerna
omfattas av lämpliga skyddsåtgärder.

Vill du ha mer information om hur ramverket fungerar kan du läsa mer på
Privacy Shields hemsida: https://www.privacyshield.gov/welcome.

7. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Uppgifter som du lämnar när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev,
pressreleaser och informationsutskick sparas så länge du prenumererar på
sådana utskick samt för en efterföljande period om tolv månader.

Uppgifter som du lämnar när du anmäler dig till eller deltar i en
investerartävling sparas till dess att du avanmäler dig eller upp till tolv
månader efter att tävlingen avslutas. Uppgift om namn och resultat avseende
deltagare som fått de tio bästa placeringarna sparas dock i tre år efter
avslutad tävling. Observera att avanmälningar från utskick som relaterar
till en investerartävling, och som görs under tävlingsperioden, kommer att
verkställas omedelbart efter tävlingens avslutande.

Vad gäller information som samlas in via cookies framgår lagringstiden för
insamlade uppgifter av avsnitt 8 nedan.

Övriga personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är
nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

8. Om cookies

Nedan beskrivs vilka cookies vi använder på vår webbplats och varför, samt
hur du som besökare på vår webbplats kan undvika dessa cookies. Här används
begreppet ”cookies” som ett samlingsnamn för web beacons, pixeltaggar och
andra identifierare och/eller spårningstekniker.

NGM använder Google Analytics för de ändamål som anges nedan. Uppgifter som
samlas in via Google Analytics, inklusive uppgifter om din IP-adress,
behandlas dock även av Google. NGM ansvarar enbart för de behandlingar NGM
utför och är således inte personuppgiftsansvarig för de behandlingar som
Google utför. Du kan läsa om hur Google använder cookies och behandlar
insamlad data och hur du kan kontrollera informationen som sänds till
Google här: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sv

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet, såsom dator, surfplatta
eller mobiltelefon, när du besöker NGM:s webbplats och gör det möjligt för
NGM att känna igen din webbläsare när du besöker vår webbplats. Cookien
innehåller information om din webbläsare, exempelvis webbläsartyp och
skärmupplösning, och din aktivitet på NGM:s webbplats, bland annat när och
vilket innehåll du har sett och klickat på och vilken webbplats du har
besökt innan besöket på vår webbplats.

För att kunna använda webbplatsen och alla dess funktioner utan störningar
krävs det att du godkänner vissa cookies. När du besöker vår webbplats
ombeds du därför att samtycka till användandet av cookies. Du har alltid
möjlighet att begränsa vår användning av cookies och/eller radera cookies.
Detta kan dock påverka webbplatsen och dess funktionalitet. Se närmare om
hur du begränsar och raderar cookies nedan.

Vilka cookies använder vi och varför?

NGM använder cookies för ett antal olika ändamål, däribland för att få
information om hur webbplatsen används och kunna förbättra
användarupplevelsen på webbplatsen och för interna statistikändamål,
exempelvis för att räkna antalet unika webbplatsbesökare. Därutöver kan
NGM, med hjälp av cookies, känna igen din enhet när du besöker webbplatsen
igen, lagra information om dina aktiviteter och preferenser på webbplatsen
och erbjuda dig riktade annonser som är anpassade efter dina intressen så
mycket som möjligt.

De typer av cookies vi använder och varför vi använder dem kan
kategoriseras på följande vis:

Nödvändiga cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats och
alla dess funktioner, exempelvis för att vi ska kunna identifiera begäran
från samma webbläsare under en begränsad sessionstid.

Funktionscookies

Funktionscookies innehåller ett unikt ID och hjälper webbplatsen att lagra
användarinställningar, såsom uppgifter om preferenser, för att kunna förse
dig med individualiserade och anpassade tjänster och innehåll.

Prestandacookies

Dessa cookies används för att analysera webbplatsens prestanda och
identifiera och åtgärda eventuella problem så snart NGM upptäcker dem.

Marknadsföringscookies

Vi använder marknadsföringscookies för att lagra information om användarens
aktivitet på vår webbplats, däribland vilka sidor användaren har besökt och
vilka länkar användaren har klickat på men även hur användaren rör sig
mellan olika webbplatser. Dessa uppgifter använder NGM för att kunna
erbjuda riktad och anpassad marknadsföring som vi tror är relevant och av
intresse för dig. Med hjälp av marknadsföringscookies kan NGM även visa
annonser när användaren besöker andra webbplatser. Slutligen används dessa
cookies för att samma annonser inte ska visas för dig alltför många gånger
och för att mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer.

Tredjepartscookies

Vi använder även cookies från tredje part på webbplatsen, vilka kan samla
in information om besökare på webbplatsen. NGM ansvarar endast för
uppgifter som NGM mottar från den aktuella tredje parten. Om och i den mån
tredjepartscookies samlar in information som används för andra ändamål
ansvarar den aktuella tredje parten för sådan behandling (se respektive
tredje parts integritetspolicy som länkats till ovan, och cookiepolicy för
närmare information).

Vi använder oss av Google Analytics och Hotjar för att bl.a. få en uppfattning om hur
våra besökare navigerar på webbplatsen, vilka delar av webbplatsen som är
mest besökta, hur lång tid våra användare tillbringar på olika sidor, hur
länge ett besök varar m.m. Vi kan därigenom få statistik och en överblick
över hur användningen av vår webbplats ser ut. Sådan information
underlättar för oss att utveckla och förbättra vår webbplats, öka
funktionaliteten på webbplatsen och erbjuda bättre användarupplevelse för
våra besökare. Därutöver använder vi informationen för webbanalys- och
marknadsföringsmätningar.

Vi har även installerat Facebook Pixel på vår webbplats som hjälper oss att
mäta, optimera och bygga en publik för våra marknadsföringskampanjer.
Facebook Pixel möjliggör för oss att erbjuda anpassad och riktad
marknadsföring till olika målgrupper.

Vi använder oss även av Twitter Pixel, för att spåra visningar och
omvandlingsfrekvensen av våra annonser, för att
få information om och bättre förstå våra webbplatsbesökare som kommer via
annonser på Twitter och på så vis förbättra vår marknadsföring.

Slutligen använder vi oss även av Facebooks Like-knapp för att integrera
webbplatserna för investerartävlingarna med vår sida på Facebook.com – en
numera vanlig funktion på webbplatser. Denna funktion föranleder att
Facebook skapar vissa cookies som spårar antalet ”likes” och huruvida du är
inloggar på Facebook eller inte. Klicka här för att ta del av
Facebooks cookiepolicy. Vid den senaste undersökningen använde sig Facebook
av 12 cookies som alla tas bort efter webbläsarsessionen, med undantag för
datr (2 år), fr (2 månader) och lu (2 år).

Sammanställning av cookies och lagringstider

Vi använder dels s.k. sessionscookies som är temporära och tas bort när du
stänger din webbläsare, dels permanenta cookies, som lagras på din enhet
under en längre angiven period eller till dess att du själv väljer att ta
bort dem. Hur länge olika cookies lagras på din enhet framgår av tabellerna
nedan.

NGMs webbplats (www.ngm.se)

COOKIE TYP AV COOKIE LAGRINGSTID
_ga Tredjepartscookie (Google Analytics) 2 år
_gid Tredjepartscookie (Google Analytics) 24 timmar
_gat Tredjepartscookie (Google Analytics) 1 minut
myList Funktionscookie 1 år
__utma Tredjepartscookie (Google Analytics) 2 år
__utmt Tredjepartscookie (Google Analytics) 10 minuter
__utmb Tredjepartscookie (Google Analytics) 30 minuter
__utmc Tredjepartscookie (Google Analytics) Aktuell webbläsarsession
__utmz Tredjepartscookie (Google Analytics) 6 månader
__utmv Tredjepartscookie (Google Analytics) 2 år

Webbplatserna för investerartävlingarna

COOKIE TYP AV COOKIE LAGRINGSTID
_icl_current_language Funktionscookie 24 timmar
_ga Tredjepartscookie (Google Analytics) 2 år
_gid Tredjepartscookie (Google Analytics) 24 timmar
_gat Tredjepartscookie (Google Analytics) 1 minut
ngm_cookie_consent Funktionscookie 1 månad
PHPSESSID Nödvändiga cookies Aktuell webbläsarsession

act, c_user, csm, datr, fr, lu, p, presence, s, sub, x-src, xs
Tredjepartscookie (Facebook) Se beskrivningen avseende Facebook-cookies ovan

Hur kan du begränsa eller radera cookies?

Du kan radera alla cookies från din enhet och kan ställa in din
webbläsare/ändra dina inställningar så att du automatiskt nekar cookies
eller informeras om att en webbsida använder cookies. Du kan läsa mer om
hur du kan neka och ta bort cookies här:
https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options
.

För att få full tillgång till NGM:s produkter och tjänster via webben krävs
det att du accepterar cookies. Om du väljer att radera eller begränsa
användningen av cookies, kommer vissa funktioner på vår webbplats inte att
fungera och du kommer därför inte kunna dra nytta av hela webbplatsen. Du
kommer därutöver att manuellt behöva ställa in dina preferenser, såsom
språk, varje gång du besöker vår webbplats.

9. Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

 • Du har rätt få information om huruvida NGM behandlar dina
  personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana
  personuppgifter (s.k. registerutdrag) med ytterligare information om
  behandlingen.
 • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga
  har du rätt att begära att uppgifterna rättas.
 • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas.
 • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning, har du rätt att invända mot sådan behandling. Om invändning görs mot
  behandling för direktmarknadsföring ska personuppgifterna inte längre
  behandlas för detta ändamål.
 • Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid
  rätt att återkalla ditt samtycke.
 • På begäran har du även rätt att, under vissa förutsättningar, få ut och
  ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan
  personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.
 • Om du anser att NGM behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i
  strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, se

  https://www.datainspektionen.se/

  .

10. Ändringar i denna integritetspolicy

NGM förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid
till annan. Ändringar kan vara påkallade som en följd av förändringar i
gällande rätt. Datumet för den senaste ändringen anges under punkten 12
nedan. Vi rekommenderar dig att läsa denna policy regelbundet för att
uppmärksamma eventuella ändringar.

11. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Nordic Growth Market NGM AB, org. nr. 556556-2138

REGERINGSGATAN 52

111 56 Stockholm

Telefonnummer: 08 566 390 00

E-post: info@ngm.se

Du kan också alltid välja att kontakta vårt dataskyddsombud: dpo@ngm.se

12. Ikraftträdande

Denna integritetspolicy trädde i kraft den 25 maj 2018, senaste
revideringen gjordes den 19 februari 2020.