#19-25 Information om förändring av kortnamn för bolag på Nordic MTF

Aktier och andra aktierelaterade instrument som är noterade på Nordic MTF har ett kortnamn med ett MTF-suffix. Detta har sin bakgrund i att NGM-börsen 2007, i samband med införandet av MiFID, ville särskilja börsbolagen från den nya MTF-marknaden. I syfte att harmonisera kortnamnen på våra marknader kommer nu suffixet ”MTF” i bolagens kortnamn på Nordic MTF att tas bort fr o m 1 april 2019. För information om de nya kortnamnen läs mer här.

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.