Information om cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. I enlighet med lagen om Elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 Juli 2003 måste alla som besöker en webbsida som använder cookies bli informerade om detta, vad de används till och hur de kan undvikas.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge besökarna tillgång till realtidskurser och för att definiera sin egen lista: Favoriter. Cookies används även för att räkna webbplatsens besöksantal.

Om du vill undvika cookies, kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt blockerar cookies eller så att du blir informerad om att en webbsida använder cookies. I webbläsaren kan även de cookies som finns lagrade på datorn tas bort.

Observera att om du blockerar cookies kan inte NGM garantera att webbplatsen fungerar tillfredställande.

För ytterligare information om cookies och vad lagen innehåller, vänligen besök Post och Telestyrelsen (www.pts.se).