Emittenter

Gjennom NDX – Nordic Derivatives Exchange, driver NGM Nordens ledende børs for investeringsprodukter. NGM driver i dag NDX Sweden, NDX Finland og NDX Norway – alt i samme handelssystem. NGM:s handelssystem er spesialdesignet for børshandlede produkter med bl.a. større mulighet for informasjon om verdipapirene. Handelssystemet tilbyr også spesialutviklede funksjoner, som f.eks. en valideringsfunksjon for kvotering. I tillegg til korrekt eksekvering tilbyr NGM en effektiv noteringsprosess og en solid plattform for utdanning og markedsføring av utstedernes produkter.

 
Markedsandeler – Emittenter