Varför väljer många bolag NGM?

 

Vår plattform ger ditt bolag unika möjligheter till kapital, likviditet och synlighet. Ambitionen är glasklar: Ditt bolag ska få de bästa förutsättningarna för tillväxt. Vårt fokus ligger alltid på kundnytta, enkelhet och innovation. Tre viktiga faktorer som driver utvecklingen framåt och präglar vårt sätt att jobba. En av våra största styrkor är ett brett nätverk med tillgång till många målgrupper och kontakter. Både i Sverige och internationellt.

 

FOKUS PÅ DIN TILLVÄXT
Vårt samhälle behöver välmående, innovativa och konkurrenskraftiga företag. Tillsammans skapar företagen fler arbetstillfällen, ekonomisk trygghet och välfärd. På NGM har vi ett stort fokus på bolagens tillväxt och vårt mål är att erbjuda den mest attraktiva och prisvärda marknadsplattformen. Vi tillhandahåller två marknadsplatser för bolag som vill notera sin aktie och erbjuda daglig handel till aktieägarna: NGM Main Regulated, som är en av Sveriges två reglerade marknader (börser) och listan Nordic SME (Small and Medium-sized Enterprises).1

 

HJÄLP TILL KAPITALMARKNADEN
För oss är kundnyttan ständigt i fokus. Det betyder att det ska vara enkelt att skaffa kapital för att kunna växa och utveckla bolaget. När du ska notera bolaget får du inte bara tillgång till den nordiska kapitalmarknaden – utan även tillgång till den europeiska kapitalmarknaden och de internationella institutionerna, tack vare möjlig parallellhandel i Tyskland. Ditt bolag når nytt kapital och får möjlighet till en unik samt kostnadsfri likviditetssupport i aktien via våra samarbetspartners. På vår hemsida presenterar vi en kostnadsfri analyssupport och vi säkerställer exponering genom journalistisk bevakning från nyhetsbyrån Finwire. Vi vet också att ett bolags investerarrelationer (IR) är mycket viktiga. Därför erbjuder vi kostnadsfri IR-support för a tt underlätta kommunikationen mellan bolaget och kapitalmarknaden.

VI GUIDAR DIG RÄTT
När du noterar bolaget hos oss får du utbildning av börsen samt tillgång till vårt breda nätverk av kvalificerade rådgivare. Vi samarbetar med ett stort antal banker, fondkommissionärer och rådgivare inom bland annat corporate finance och mäkleri. Beroende på bolagets situation, verksamhet och emissionsvolym, guidar vi dig rätt och ser till att du får rådgivare som är bäst lämpade att ta bolaget genom noterings- och kapitalanskaffningsprocessen.

INTERNATIONELL EXPANSION
Planerar bolaget en geografisk expansion? Då finns det en utmärkt möjlighet att göra bolagets aktier tillgängliga för investerare på den marknad ni ska expandera till. Tack vare vårt samarbete med Börse Stuttgart får du tillgång till ytterligare ett 80-tal börsmedlemmar. Det innebär möjlighet att tillträda den europeiska kapitalmarknaden och även de internationella institutionerna genom notering och parallellhandel i Tyskland. En parallellnotering i Tyskland inkluderar en likviditetssupport och möjlighet till marknadsföring till tyska institutioner och investerare. Paketet som du får med din notering på NGM skapar goda förutsättningar för ditt bolags tillväxt – oavsett storlek och geografisk ambition.

FÖRSTA BÖRSEN I VÄRLDEN MED INTÄKTSDELNING
För oss räcker det inte med att vara en marknadsplats för våra bolag, vi vill också vara en partner som hjälper bolagen framåt. Därför får alla bolag hos oss ta del av den handelsintäkt som genereras när deras aktie handlas på börsen. Vanligtvis går den intäkten direkt till handelsplatsen. Att dela intäkter med våra bolag är ett led i arbetet med att öka värdet av en börsnotering och ge växande bolag stöd och möjlighet att växa snabbare. Med intäktsdelningen får bolagen en extra kvartalsvis intäkt. För vissa innebär det en sänkning av den löpande kostnaden för att vara noterad, medan det för andra blir en intäkt som med marginal överstiger noteringskostnaden. Oavsett vad detta ger just ditt bolag, så innebär det en intäkt som ni inte haft tidigare och som ni kan använda till att utveckla verksamheten ytterligare. Intäktsdelningen gäller alla våra bolag, både de som är noterade på den reglerade marknaden NGM Main Regulated och på handelsplattformen Nordic SME.

Vill du veta mer? Kontakta oss på sales@ngm.se

1 Formellt ikraftträdandedatum för namnändringen från NGM Equity till NGM Main Regulated och från Nordic MTF till Nordic SME är beroende av registrering hos Finansinspektionen.