• Intäktsdelning

    Nu delar vi intäkterna med våra bolag

  • ETP Direkt

    ETP Direkt

  • Företrädesemission i Obducat

  • Sold out buy back

  • ngnews2

Vinnare och Förlorare

Aktuella Emissioner NDX

Namn Underliggande marknad Arrangör Kategori Löptid Dokument Sista teckningsdag
Certifikat Europa Smart Bonus 140 4C Europeiska Aktier Oak Capital Certifikat 5 år 2014-05-09
Obligation Frontier Markets 1404A Global aktiemarknad, Globala högränteobligationer Oak Capital Obligation 5 år 2014-05-09
Europa Blue Chip 4 Europeiska Aktier SIP Nordic Hävstångscertifikat 3 år 2014-05-09
EUROPA BLUE CHIP SPRINTER 4 Europeiska Aktier SIP Nordic Sprintercertifikat 5 år 2014-05-09
Global Sprinter Defensiv Global aktiemarknad SIP Nordic Sprintercertifikat 5 år 2014-05-09
Autocall Europeiska Bolag Europeiska Aktier SIP Nordic Autocall Certifikat 0.5-2 år 2014-05-09
AUTOCALL SVENSKA BOLAG 2 Svenska Aktier SIP Nordic Autocall Certifikat 1-5 år 2014-05-09
AUTOCALL LUXURY BRANDS 2 Global aktiemarknad SIP Nordic Autocall Certifikat 5 år 2014-05-09
AUTOCALL GLOBALA INDEX COMBO 2 Global aktiemarknad SIP Nordic Autocall Certifikat 1-5 år 2014-05-09
AUTOCALL GLOBAL DEFENSIV 3 Global aktiemarknad SIP Nordic Autocall Certifikat 5 år 2014-05-09
FONDOBLIGATION TRYGGHET 7 Global aktiemarknad, Global räntemarknad, Globala högränteobligationer SIP Nordic Obligation 5 år 2014-05-09
EUROPA BLUE CHIP 4 Europeiska Aktier SIP Nordic Obligation 5 år 2014-05-09
FONDOBLIGATION AFRIKA 5 Afrikanska aktier SIP Nordic Kapitalskydd 5 år 2014-05-09
AUTOCALL BRIC COMBO Global aktiemarknad Nord Fondkommission Autocall Certifikat 1-5 år 2014-04-17
EUROPA SPRINTER 2 Europeiska Aktier Nord Fondkommission Sprintercertifikat 5 år 2014-04-17
AUTOCALL VIFT DEFENSIV 3 Tillväxtmarknad Nord Fondkommission Autocall Certifikat 1-5 år 2014-04-17

Se alla emissioner