• 25 procent

    Välkommen till din börsarena

  • ETP Direkt

    ETP Direkt

  • Nordic AIF

    Nordic AIF

  • ngnews2

Vinnare och Förlorare

Aktuella Emissioner Bolag

Namn Lista Kategori Dokument Sista teckningsdag
Free2move Nordic MTF Företrädesemission 2014-06-02

Se alla emissioner

Aktuella Emissioner NDX

Namn Underliggande marknad Arrangör Kategori Löptid Dokument Sista teckningsdag
AUTOCALL NORDISKA BOLAG KAPITALSKYDD 2 Norden SIP Nordic Autocall Certifikat 1-6 år 2014-08-15
FONDOBLIGATION TRYGGHET 9 Global räntemarknad, Globala högränteobligationer SIP Nordic Obligation 5 år 2014-08-15
FONDOBLIGATION AFRIKA 7 Afrikanska aktier SIP Nordic Obligation 5 år 2014-08-15
EUROPA SPRINTER 4 Europeiska Aktier Nord Fondkommission Sprintercertifikat 5 år 2014-08-08

Se alla emissioner