• Onoterat

  • Feminvest

  • Intäktsdelning

    Här får alla bolag

  • Vontobel

Vinnare och Förlorare

Aktuella Emissioner Bolag

Namn Lista Kategori Dokument Sista teckningsdag
Tectona Capital AB Nordic MTF Företrädesemission 2019-11-01
SBF Bostad AB (publ) Nordic AIF Nyemission 2019-11-22
Coeli Fastighet II AB Nordic AIF Nyemission 2019-12-20

Se alla emissioner