• Quickbit

  • Hästkällaren

  • Vontobel

  • Feminvest

  • Vontobel

  • Intäktsdelning

    Här får alla bolag

Vinnare och Förlorare

Aktuella Emissioner Bolag

Namn Lista Kategori Dokument Sista teckningsdag
LifeAssays NGM Equity Företrädesemission 2019-07-29

Se alla emissioner