Skogsfond Baltikum AB (publ)

Skogsfond Baltikum bedriver fondverksamhet. Bolagets fonder går under alternativa investeringsfonder med störst inriktning mot långsiktiga investeringar och förvärv inom skogsindustrin. Investeringarna återfinns huvudsakligen i Norden och Baltikum. Fonderna inriktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag