Metacon AB (publ)

Metacon är ett energiteknikbolag som utvecklar och säljer små och stora energisystem för produktion av vätgas, el och värme. Bolaget grundades 2011 och innehar patenterad teknologi för produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten. Bolaget har sitt huvudkontor i Örebro.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag