banner_se image012-1
Testsystem och tester

Testsystem

  Test#1 Test#2
Aktuell status Online Offline
Elasticiaversion 1.15 1.15
Instrumentkälla Klonad från produktion  Fakeinstrument
Justeringar - -
NGM FIX Protocol 1.18 1.18
NGM FAST Templates 1.18 1.18
NGM Instrument Schema 2.0 2.0
     
DNS name test1.ngm.se test2.ngm.se
IP-adress 194.103.132.53 194.103.132.62
Port privat kanal 20200 20200
Port publik kanal #1 20300 20300
Port publik kanal #2 20301 20301
Port publik kanal #3 20302 20302
Port publik kanal #4 20303 20303
Port publik kanal #5 20304 20304
Port publik kanal #6 20305 20305
     
Öppettider (CET/CEST) Produktionstider 06:00-19:00
  02:00-22:00 helger 02:00-22:00 helger
     
Testschema    
- Lasttest Mån, Ons, Fre -
- Kraschtest Tis, Tors -
- CB - Circuit Breaker Mån-Sön Mån-Sön
- KOBB - Knock-out Buyback Mån-Sön Mån-Sön
- OPM - Order Protection Mode Mån-Sön Mån-Sön
- Reaktiva tester Mån-Sön Mån-Sön
- Misc Financial Status Mån-Sön Mån-Sön
- Broker trade Mån-Sön Mån-Sön
     
Webbtjänster http://test1.ngm.se  
Marknadsdata http://test1.ngm.se/MDWebFront/ http://test2.ngm.se/MDWebFront/
MDAPI http://test1.ngm.se/MDAPI/ Ej tillgängligt för närvarande.

 

 

Tester

 • Lasttester

  Quotes genereras i ökande mängd för att testa klient-throughput. Om klienten laggar efter för mycket kan den bli nedkopplad av handelssystemet.

   

  10:00 - 10:10 1000 q/s PUB-4
  10:15 - 10:25 2000 q/s PUB-5
  10:30 - 10:40 3000 q/s PUB-4 och PUB-5
  10:45 - 10:55 4000 q/s PUB-1 och PUB-4
  11:00 - 11:10 5000 q/s PUB-1 och PUB-5
  11:15 - 11:30 6000 q/s PUB-1, PUB-4 och PUB-5

   

 • Circuit Breaker (Financial Status change: CIRCUIT_BREAKER_DYNAMIC)

  Se marketmodel, kapitel 9.

  06:01-09:41 - Var 20:e minut.
  12:09-20:49 - Var 20:e minut.

  Alla instrument i segment XNGM:EQST kommer sättas i CIRCUIT_BREAKER_DYNAMIC under en minuts tid. Ordrar kommer inte matcha under tiden CB är aktiv. Trades sker när CB avslutas.

 • Knock-out BuyBack (Financial Status change: KNOCK_OUT_BUYBACK)

  Se MarketModel, kapitel 8 (8.1.1).

  06:09 - 09:49 - Var 20:e minut
  12:09 - 20:49 - Var 20:e minut.

  Alla instrument i segment XNGM:DSKO (Knock-Outs Sweden) eller XNGM:DNKO (Knock-Outs Norway) sätts i KNOCK_OUT_BUYBACK under ett par minuter. Under den tiden kan inga köpordrar läggas in i systemet.

 • OPM (Financial Status change: ORDER_PROTECTION_MODE) och kvotering.

  Se MarketModel, kapitel 8 (8.5) och appendix B för exempel.

  06:17 - 09:57 - Var 20:e minut.
  12:17 - 20:57 - Var 20:e minut.

  TrackerCertifikat i segment XNGM:DNCE och/eller NMTF:ESCE kommer ha ORDER_PROTECTION_MODE aktiverat i en minut. När marketmaker ej finns kommer instrument omedelbart att sättas i ORDER_PROTECTION_AUCTION.
  Efter 20 sekunder kommer NGM börja skicka MM-quotes i en minut vilket kommer få instrumenten att lämna ORDER_PROTECTION_AUCTION. Kvotering avslutas sedan och ORDER_PROTECTION_MODE stängs av.

  08:00 - 09:00 - Alla instrument på den finska marknaden kommer att ha ORDER_PROTECTION_MODE aktiverat under morgontimmen.

  00:00 - 24:00 - Alla instrument på den danska marknaden kommer att ha ORDER_PROTECTION_MODE permanent aktiverat.

 • Blandade Financial Status-tester

  Från 12:00 - 14:00 kommer instrument i segmenten EQST och MST att sättas i Manual Matching. Under den tiden kommer ingen automatisk matchning av ordrar ske.

  00:00 - 24:00 BULL BRENT och BEAR BRENT i segment ENCE kommer att ha FinancialStatus 'RECALCULATED' aktiverat.

 • Reaktiva tester (OBS! Endast för NGM-segment och inte Spotlight)

  06:05 - 09:45 - Var 20:e minut.
  12:05 - 20:45 - Var 20:e minut.

  Tester körs under denna tid som svar på användaraktivitet.

  Trades med volym 330 - 339 (inclusive) och trades med volym 200,000 - 250,000 (inclusive) kommer automatisk att cancelleras.
  Limitordrar med en synlig volym på 340 - 349 (inclusive) och limitordrar med en synlig volym på 100,000 - 150,000 kommer matchas av en automatisk order lagd av participantID "NGM3". Detta kommer generera en trade om orderboken är öppen för handel.

 • Broker - Manuellt matchad trade  - Designated Broker

  06:14 - 09:54 - Var 20:e minut.
  12:14 - 20:54 - Var 20:e minut.

  För ett instrument i segment NSMS eller NSSE kommer två ordrar att läggas av tradergrupp NGM3-1. Dessa ordrar kommer matchas manuellt av en broker och leda till en trade.

 • Kraschtester

  Den privata och de publika kanalernas gateways stoppas och startas upp igen för att simulera en större nätverksstörning. Klienter bör reconnecta och försöka att återuppta sessionen. Om det inte är möjligt bör en ny snapshot tas.

  10:00:00 Privata kanalen stängs ned.
  10:00:0x Privata kanalen startas upp igen.

  10:05:00 Publika kanalen stängs ned.
  10:05:0x Publika kanalen startas upp igen.

  10:10:0x Privata kanalen stängs ned.
  10:10:0x Alla publika kanaler stängs ned.
  10:10:xx Alla publika kanaler startas upp igen.
  10:10:xx Privata kanalen startas upp igen.

  10:15:0x Privata kanalen stängs ned.
  10:15:0x Alla publika kanaler stängs ned.
  10:16:xx Alla publika kanaler startas upp igen.
  10:16:xx Privata kanalen startas upp igen.

  10:20:00 Publik kanal 1, 2 och 3 stängs ned.
  10:20:xx Publik kanal 1, 2 och 3 startas upp igen.